Spotkanie informacyjne dotyczące zasad udzielania dofinansowania w ramach rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

wtorek, 24 styczeń 2023

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad udzielania dofinansowania w ramach rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Na spotkaniu omówione zostaną nowe obowiązujące od 03.01.2023 r. zasady, założenia programu, rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczenia przedsięwzięć.  

Spotkanie informacyjne organizowane jest w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego działającym w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, gdzie codziennie w godz. od 8.00 do 14.00 mieszkańcy mają możliwość skonsultowania, a także złożenia wniosku o dofinansowanie.                                                         

Zapraszam,

 Burmistrz Łap

Krzysztof Gołaszewski