Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów

środa, 22 marzec 2023

Urząd Miejski w Łapach informuje, że w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Łapy w 2023 roku, wprowadzonego uchwałą Nr  LXV/524/23 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 lutego 2023 r. realizuje plan sterylizacji i kastracji psów i kotów do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Łapy jest:

- Zamieszkanie wraz z zwierzęciem na terenie miasta i gminy Łapy.
- Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia wniosku o sfinansowanie sterylizacji lub kastracji psa lub kota.
- Finansowanie przez gminę zabiegów sterylizacji i kastracji przysługuje mieszkańcom Gminy Łapy max dla dwóch zwierząt pochodzących z jednego gospodarstwa domowego rocznie.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Łapach. Po rozpatrzeniu wniosku osoba ubiegająca się o sfinansowanie kastracji lub sterylizacji psa lub kota zostanie poinformowania pismem o dalszym toku postępowania.

Gmina pokrywa koszty zabiegu obejmujące:
· Wizytę kwalifikującą w tym badanie przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
· Wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie,
· Zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia zwierzęcia z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
· Wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Gmina nie finansuje zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. badanie krwi, odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie), dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających np. z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzienie szwów), bądź wystąpienia uczulenia na szwy. Gmina nie finansuje kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia.

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, lub pod numerem telefonu, tel. 85 715 22 51 w. 116.