Światowy Dzień Wody 2023

środa, 22 marzec 2023

Tegoroczny World Water Day obchodzimy pod hasłem “Be the change”. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterres zwrócił uwagę, że osiągnięcie 6. Celu Zrównoważonego Rozwoju 2030: Woda i urządzenia sanitarne staje się coraz bardziej nieosiągalne. Miliardy ludzi wciąż nie mają dostępu do źródła czystej wody oraz systemów wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych. Przy tej okazji przypominamy, jak ważnym zasobem – również w Polsce – jest woda i jak możemy ją chronić.

Woda to życie. Jest jednym z najważniejszych zasobów umożliwiających naszą egzystencję oraz źródłem rozwoju społecznego, gospodarczego i cywilizacyjnego. Woda to narzędzie pracy. Wykorzystujemy ją w przemyśle i rolnictwie, gdzie stanowi podstawę procesów wytwarzania wielu produktów. Woda to energia. Od wieków napędzamy nią nasze elektrownie, a dziś obok słońca i wiatru woda jest jednym z kluczowych źródeł energii odnawialnej, pomagającej walczyć z globalnym ociepleniem. Woda to transport. Morzami, rzekami i kanałami każdego roku przewożona jest ogromna ilość towarów, a w wielu miejscach drogi wodne są najważniejszym środkiem transportu pasażerskiego. Woda to higiena. Dostęp do czystej wody jest kluczowy dla skutecznej walki z chorobami oraz poprawy jakości życia i zdrowia ludzi. Woda to rekreacja i turystyka. Jeziora, rzeki, morza i oceany umożliwiają ludziom na całym świecie wypoczynek i aktywne spędzanie wolnego czasu. Woda to bezpieczeństwo. Od wieków ludzie zakładali osady w pobliżu rzek i jezior oraz na wybrzeżu, gdzie panowały dogodne warunki do prowadzenia handlu, rozwoju gospodarki i ochrony mieszkańców. Woda to źródło zagrożenia. Pomimo wszystkich zalet, woda pozostaje żywiołem. Powodzie co roku powodują ogromne straty ekonomiczne i przyczyniają się do śmierci dziesiątków tysięcy ludzi.

Dziś coraz poważniejszymi zagrożeniami stają się deficyt wody i susze. W wyniku zmieniającego się klimatu przeobrażeniu ulegają zasoby wód podziemnych i powierzchniowych. Woda staje się cennym zasobem wymagającym ochrony. Wzrost liczby ludności świata, urbanizacja i antropopresja wpływają negatywnie na jakość wody oraz jej dostępność.

Woda ma znaczenie. Przez dekady wraz z rozwojem sieci wodociągowych i poprawiającym się dostępem do wody malała świadomość problemów związanych z tym zasobem. Dlatego tak ważnym działaniem jest Edukacja i Wiedza.

Co należy zrobić? Podstawą skutecznej ochrony zasobów wodnych są właściwe i skoordynowane działania adaptacyjne podejmowane na różnych szczeblach – od krajowych po regionalne. Muszą być one dostosowane do potrzeb danego miejsca – inne działania należy proponować w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, w którym znajduje się Polska, gdzie w dużej mierze możemy skupić się na budowie retencji, a inne w społeczeństwach północnoafrykańskich lub środkowej i południowo-wschodniej Azji. Niezwykłe istotne są również postawy i aktywności obywatelskie. To one są motorem zmian w skali globalnej. Działajmy! Oszczędzajmy wodę!

Woda to nasz największy skarb – DEKALOG IMGW-PIB oszczędzania wody: 

https://stopsuszy.imgw.pl/dekalog/