Pomoc żywnościowa. Można zgłaszać się po skierowanie do otrzymania paczki żywnościowej

czwartek, 23 marzec 2023

Centrum Usług Społecznej w Łapach informuje o możliwości otrzymania paczki żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus.

Prosimy o zgłaszanie się do CUS (mieszczącego się w Łapach przy ul. Głównej 50 (wejście od ulicy Nowej) do punktu obsługi klienta w godzinach od 7.30 do 15.30 celem otrzymania oświadczenia niezbędnego do wydania skierowania kwalifikującego do otrzymania paczki żywnościowej.

Termin przyjmowania oświadczeń do 14 kwietnia 2023r.

Wyżej wymieniona pomoc jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

Pomocą będą objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.).

W czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kwalifikacja osób do Podprogramu 2021 Plus POPŻ odbywać się będzie telefonicznie pod numerem telefonu 857152550.

Uwaga: kryterium dochodowe do 220% tj.

1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

1320 zł dla osoby w rodzinie.

Produkty wchodzące w skład paczek żywnościowych:

Powidła śliwkowe

Makaron jajeczny świderki

Mleko

Szynka wieprzowa mielona

Cukier biały

Olej rzepakowy

Załącznik nr 7 [Kwalifikowanie_osób_na_listach_-_standardowe]–Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Załącznik 7 PL-UA– Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(dotyczy osób zakwalifikowanych i wykazanych na liście przekazanej przez CUS)/ Заява особи, яка вертається допомогою в рамках Програми Оперативної Допомоги Продуктами Харчування 2014-2020 Спів фінансованого з Європейського Фонду Допомоги Найбільш Нужденним