Odbiór odpadów w miejscowości Płonka Kościelnej oraz Łapy-Dębowina w związku z przebudową dróg

środa, 24 maj 2023

Urząd Miejski w Łapach informuje, że w związku z przebudową dróg w miejscowości Płonka Kościelna i Łapy Dębowina, odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych w pojemnikach lub workach (nieprzeznaczonych do odpadów segregowanych) do czasu zakończenia przebudowy drogi będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów oraz zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy, tj. w następujący sposób:

Odpady zmieszane, segregowane, bio i popiół-według harmonogramu odbioru odpadów z przebudowywanej drogi w miejscowości Płonka Kościelna na czas robót budowlanych należy wystawić na zakręcie przy posesji nr 65 oraz przy posesji nr 76 i 77.

Odpady zmieszane, segregowane, bio i popiół- według harmonogramu odbioru odpadów z przebudowywanej drogi w miejscowości Łapy-Dębowina na czas robót budowlanych należy wystawić przy posesji nr 95/1  oraz przy posesji nr 112.