„Tryptyk rzymski rodzajem duchowego testamentu Jana Pawła II. Otwórzmy ten zbiór medytacji…” – wykład Iwony Jaźwińskiej z cyklu OTWARTY UMYSŁ

czwartek, 25 maj 2023

18 maja odbyło się ostatnie w tym semestrze spotkanie z Panią Iwoną Jaźwińską z cyklu OTWARTY UMYSŁ pt. „Tryptyk Rzymski rodzajem duchowego testamentu Jana Pawła II. Otwórzmy ten zbiór medytacji…”. Temat dość trudny, ale przedstawiony, jak zwykle przez Panią Iwonę, w arcyciekawy sposób.

Tryptyk rzymski (Medytacje), poemat papieża Jana Pawła II, został wydany w 2003 roku w sześciu językach: polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i włoskim. Sam autor dodaje do tytułu Tryptyku Rzymskiego słowo „medytacje”, który w sensie gatunkowym oznacza dzieło wypełnione refleksjami i rozmyślaniami filozoficznymi.

Składa się z trzech części: I – Strumień, II – Medytacje nad „Księgą Rodzaju” na progu kaplicy Sykstyńskiej, III – Wzgórze w krainie Moria.                     
W pierwszej części autor skupia swój poemat wokół leśnego potoku, który staje się dla niego partnerem dialogu. Ta część ma swoją dynamikę. Jednak ruch jest harmonijny i uporządkowany, wertykalny, zstępująco-wstępujący. Strumień, sam spadając, sprawia, że człowiek się „unosi”, ma iść „do góry, pod prąd”. Autor mówi, by żyć wiedząc, że jest źródło, że życie ma sens.

Część II – poeta rozważa  kim jest Stwórca. Wskazuje na to, że Stwórca występuje w nieograniczonej przestrzeni i czasie. Poeta stoi na progu Kaplicy Sykstyńskiej i podziwia dzieło Michała Anioła, chwaląc jego umiejętność przedstawienia za pomocą obrazu tego, co zawarte jest w Księdze Rodzaju. Poeta pisze o doskonałości Stwórcy, którą odnajdujemy we wszystkim, co stworzył, a co nas otacza. Twierdzi, że człowiek także jest bardzo dobry i nawet dzieje ludzkości, nie są w stanie przysłonić prawdy o obrazie i podobieństwie.

Część III – to poetycko opowiedziana historia Abrahama, który opuścił swój dom i na wezwanie Głosu udał się w długą wędrówkę. Poeta pisze o czasie, gdy ludzie prowadzili wędrowny tryb życia i osiedlali się tam, gdzie była woda i żyzna gleba pod uprawy. Bóg na przykładzie ofiarności Abrahama pokazuje, że wiara wbrew nadziei ma sens i ta wiara daje życie wieczne. W ten sposób zostało zawarte Przymierze. Papież w swych medytacjach podkreśla ważność Przymierza z Bogiem, zawartego na rzecz ludzi przez Abrahama, który jako jedyny usłyszał prawdziwego jedynego Stwórcę, zamiast tworzyć bogów, jak inne kraje.                                                                                                    

Dziękujemy bardzo Pani Iwonie za roczną współpracę i życzymy, by dobro, które czyni ludziom pomnażało się i powracało jak bumerang, a słońce niech ciągle oświetla Jej ścieżkę życia i pracy.

Wanda Modzelewska
Wiceprezes Zarządu UTW w Łapach