Trzeci ostatni nabór wniosków na realizację inicjatyw oddolnych

piątek, 02 czerwiec 2023

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości OPTIMA ogłasza III, ostatni nabór wniosków na realizację inicjatyw oddolnych, które mogą zostać sfinansowane ze środków programu Akademii Lidera Lokalnego II edycja.

Osoby aktywne, które mają pomysł na działanie kierowane do mieszkańców gminy Łapy, mogą uzyskać finansowanie swojego pomysłu w kwocie 1.500 zł. lub 3.000 zł. i zrealizować go w okresie od dnia 16.06.2023 do dnia 15.08.2023 r.

⏩Co trzeba zrobić?

- mieć pomysł na fajne działanie

- skonsultować go w Punkcie Wsparcia Lidera CUS

- wziąć udział w min. 1 szkoleniu i 1 godzinie doradztwa proponowanym przez Akademię Lokalnego Lidera

- złożyć poprawnie wypełniony wniosek.

Nabór rozpoczyna się dnia 01.06.2023 roku i potrwa do dnia 15.06.2023 r.

⏩Kto może złożyć wniosek?

- nieformalna grupa składająca się z co najmniej trzech osób która bierze czynny udział w Akademii Lidera Lokalnego II edycji ( czyli bierze udział w szkoleniach, usługach doradczych oferowanych przez Punkt Wsparcia Lidera itp)

⏩Pomysły zgłoszone w konkursie powinny:

a) wzmacniać solidarność/ więzy sąsiedzkie, uczniowskie, grupy nieformalnej

b) wzmacniać/sprzyjać integracji ( w tym międzypokoleniowej)

b) być realizowane na terenie gminy Łapy i adresowane do jego mieszkańców,

c) być przygotowane na podstawie rozpoznania potrzeb lokalnych,

d) włączać mieszkańców Łap

e) być bezpłatne dla odbiorców zadania.

Wsparciu będą podlegały wybrane inicjatywy o charakterze animacyjno-integracyjnym z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, pomocy społecznej, wspierania osób

niepełnosprawnych, pobudzania aktywności obywatelskiej, ochrony środowiska (np. święto ulicy, spotkanie sąsiedzkie, międzypokoleniowe, festiwal talentów mieszkańców itp. ).

⏩Preferowane będą projekty, które odpowiadają na zidentyfikowane oddolne potrzeby, tj.: angażują młodzież, są kierowane do liderów zajmujących się młodzieżą, promują aktywności sportowe, zdrowy styl życia oraz lokalną tożsamość.

 Szczegółowe informacje można uzyskać:

- w Punkcie Wsparcia Lidera CUS, ul. Leśnikowska 24

- wysyłając zapytania mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie 798 104 692

⏩Jak można złożyć wniosek?

- pocztą - decyduje data wpływu do CUS w Łapach

- Osobiście w sekretariacie CUS przy ul. Głównej 51 w Łapach - decyduje data stempla CUS

- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ( do godz. 23.59 ) - decyduje data i godzina wpływu do skrzynki mail.

Akademia Lidera Lokalnego – II edycja to działanie realizowane w projekcie pt.: „Centrum Usług Społecznych w Łapach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Punkt Wsparcia Lidera CUS Łapy