Konkurs „Organizacja ucząca się 2023”

środa, 07 czerwiec 2023

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w VIII edycji konkursu  „Organizacja ucząca się 2023". Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka od ośmiu lat przyznają nagrody najlepszym pracodawcom stosującym zasady „organizacyjnego uczenia się".

Konkurs skierowany jest zarówno do firm z sektora MŚP, dużych firmy, jak i pracodawców z sektora publicznego. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach:

  1. „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa" (zatrudnienie do 49 pracowników),
  2. „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa" (zatrudnienie od 50 pracowników),
  3. „Sektor publiczny".

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Rektor Politechniki Białostockiej.

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, portal bialystokonline.pl.

Celem konkursu „Organizacja ucząca się 2023" jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani na zarządzanie wiedzą i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizują inwestycje służące wzrostowi efektywności swej organizacji, jednocześnie stymulując uczenie się pracowników i partnerów biznesowych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikiem. Formularz i załącznik powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Złożone formularze zostaną ocenione przez powołaną przez Organizatora Kapitułę konkursu.

Formularz zgłoszeniowy i załącznik należy dostarczyć w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w następujący sposób:

  • osobiście na adres siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok w godzinach od 7:30 do 15.30 lub
  • za pośrednictwem poczty na adres siedziby WUP w Białymstoku lub
  • w postaci elektronicznej poprzez platformę ePUAP po opatrzeniu formularza i załącznika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zwycięzcy konkursu otrzymają: dyplom grawerowany, nagrodę pienieżną za zajęcie pierwszego miejsca  oraz prawo posługiwania się tytułem „Organizacja ucząca się 2023".

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się podczas uroczystej konferencji do końca 2023 roku.

Szczegółowe informacje  dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku pod numerem telefonu 85 74 97 237.

Źródło: www.wupbialystok.praca.gov.pl