Bezpłatny transport wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

czwartek, 21 wrzesień 2023

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.). Z takiego rodzaju transportu mogą skorzystać:

  • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wyborcom w tym dniu może towarzyszyć opiekun),
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 15 października 2023 r. kończą 60 lat.

Bezpłatny transport będzie realizowany:

  • z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania;
  • z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie do głosowania,
  • z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż (miejsce zamieszkania).

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Burmistrzowi Łap najpóźniej do dnia 2 października 2023 r.

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miejskim w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy (sekretariat lub pokój nr 111), ustnie pod numerem telefonu 85 715 22 51 w. 110 lub w formie elektronicznej (załącznik), wysyłając na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zgłoszeniu podaje się: imię/imiona/ i nazwisko, numer PESEL wyborcy oraz opiekuna jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania lub innego miejsca, wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 12 października br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Formularz zgłoszenia dowozu wyborcy do lokalu wyborczego (załącznik)