Budżet obywatelski 2024 – głosowanie zakończone

piątek, 29 wrzesień 2023

Zakończyło się głosowanie na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024, które trwało od 11 do 25 września. Każdy mieszkaniec mógł oddać swój głos na jedno spośród 15 zadań.

28 września, odbyło się otwarcie urny i pobranie wszystkich złożonych kart, wydrukowanie oddanych głosów przesłanych za pomocą poczty elektronicznej i aplikacji LUPE.

W kolejnym etapie procedury konsultacji karty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i zostaną zliczone głosy.

Do realizacji zostaną zakwalifikowane te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej zadania o kolejności na liście zdecyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję. 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października 2023 r.

 Dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy wzięli udział w głosowaniu oraz wnioskodawcom za aktywne promowanie swoich pomysłów. Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego pokazuje, że mieszkańcy chcą się angażować i mieć wpływ na rozwój okolicy w której mieszkają mówi Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap.