Spotkanie promujące sport w SP 2 Łapy

piątek, 29 wrzesień 2023

Ruch jest czynnikiem hartującym dziecko, a więc zapobiegającym występowaniu różnych chorób wieku dziecięcego. Istnieją naukowe dowody, że aktywność fizyczna, zarówno spontaniczna, jak i zorganizowana poprawia kondycję psychiczną młodego człowieka. Sport jest jednym z elementów zdrowego stylu życia, dlatego powinien zajmować, szczególnie w wieku szkolnym, ważne miejsce. Niestety wszyscy wiemy, że jest inaczej. Najczęściej lekcje wychowania fizycznego są jedyną aktywnością młodego człowieka.

Aby to zmienić, w tym roku szkolnym zapoczątkowaliśmy w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Łapach cykl spotkań promujących sport. Naszym pierwszym gościem był pan Przemysław Jaroszewski.

Przemysław Jaroszewski jest dobrze znany miłośnikom sportu. Urodził się i wychował w Łapach, tu także zainteresował się judo. Swoje pierwsze sportowe kroki stawiał w klubie UKS „Narew” Łapy. Po udanych startach w Niemczech i Polsce został Mistrzem Polski Juniorów, co spowodowało powołanie go do Kadry Narodowej Juniorów. Następnym krokiem jego sportowej kariery było zdobycie Młodzieżowych Mistrzostw Polski i sięgnięcie po złoto na Mistrzostwach Polski Seniorów. Przemysław Jaroszewski ma czarny pas i stopień mistrzowski 2 Dan.

Od wielu lat angażuje się w sportowy rozwój dzieci i młodzieży. Założył Sportowy Klub „Minotaur”, organizuje międzynarodowe turnieje judo. Prowadzi zajęcia aktywizujące młodzież.

Przemysław Jaroszewski był radnym Rady Miejskiej w Łapach, a obecnie z powodzeniem prowadzi Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach.

Podczas spotkania nasz gość przedstawił zalety uprawiania sportu. Zachęcał młodzież do wybrania jakiejś aktywności sportowej, nawet jeśli byłby to tylko spacer. Przekazał uczestnikom spotkania, jaką działalność prowadzą kluby w Łapach i czym zajmuje się OKF. Zachęcił do zapisania się na zajęcia aktywności fizycznej, które właśnie są realizowane w Łapach.

Mamy nadzieję, że spotkanie zachęciło naszych uczniów do częstszego uprawiania sportu.

Alicja Zgajewska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Łapach