Zapraszamy na konferencję pt. „Zielono-niebieska infrastruktura i jej wpływ na zasoby wodne”

wtorek, 03 październik 2023

 Burmistrz Łap – Krzysztof Gołaszewski serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Zielono-niebieska infrastruktura i jej wpływ na zasoby wodne”.

Celem spotkania jest przedstawianie zagadnień dotyczących wpływu działań z zakresu zielono -niebieskiej infrastruktury na ograniczanie skutków zmian klimatu oraz przedstawienie dobrych praktyk w tym temacie.

Konferencja odbędzie się w dniu 5 października 2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A

W programie:

Błękitno-zielona infrastruktura – moda czy realne korzyści? - dr inż. arch. Kamil Rawski, Politechnika Białostocka

Gospodarowanie wodą zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym – Ewa Świerkula, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu - Katarzyna Olszewska, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kompetencje Doradców – Energetycznych - Tomasz Czubaty, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Konferencja organizowana jest w ramach realizowanego projektu pn. "Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu