Warsztaty z pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach

poniedziałek, 20 listopad 2023

W październiku i w listopadzie był realizowany projekt „Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach”. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w tym zakresie. W marcu 2023 roku postanowiono zrealizować warsztaty dla uczniów klas 4-7. Organizatorzy nie wiedzieli, czy takie zajęcia zainteresują uczniów. Po zajęciach przeprowadzono wywiady z 25 uczestnikami z klasy 6 a oraz z 15 uczniami z klasy 5 b. 35 uczniów stwierdziło, że takie warsztaty są bardzo potrzebne. 5 uczniów uważało, że wiedza przedstawiona podczas warsztatów jest im znana. Na podstawie wywiadu z 21 nauczycielami SP2 stwierdzono, że warsztaty powinny być realizowane co roku.

W ramach projektu odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy w klasach 1-7, prowadzone przez ratownika medycznego. Oprócz wiedzy teoretycznej uczniowie wykonywali resuscytację z wykorzystaniem fantoma. Z zaangażowaniem uczyli się trudnej sztuki bandażowania. Po zajęciach z dumą prezentowali swoje nadgarstki, nogi i ramiona owinięte bandażami.

Po zakończeniu warsztatów uczniowie klas 1-4 wzięli udział w konkursie plastycznym „Zawód – ratownik medyczny”. Powstało ponad 100 ciekawych prac, z czego ponad 20 otrzymało nagrody. Podsumowaniem projektu w klasach 5-7 było przeprowadzenie krótkiego testu wiedzy. Uczniowie, którzy zrobili tylko jeden błąd, otrzymali nagrody i dyplomy.

Realizowany projekt był bardzo potrzebny, o czym świadczy zaangażowanie uczniów podczas warsztatów i liczny udział w konkursach.

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Alicja Zgajewska

Stowarzyszenie Łapska Dwójka