Pomoc żywnościowa

poniedziałek, 20 listopad 2023

Informujemy, iż w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 w dniach od 27.11.2023 do 08.12.2023 należy zgłosić się do  CUS (dawnego: MOPS)  mieszczącego się w Łapach przy ul. Głównej 50 (wejście od ulicy Nowej) do punktu obsługi klienta w godzinach od 7.30 do 15.30 celem otrzymania wniosku niezbędnego do wydania skierowania kwalifikującego do otrzymania paczki żywnościowej.

Wyżej wymieniona pomoc jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

Przypominamy, iż z paczek mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza  235% kryterium  dochodowego tj.

1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1410,00 zł  w przypadku osoby w rodzinie 

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art.7 ustawy o pomocy społecznej.