Zimowe utrzymanie dróg w gminie Łapy

poniedziałek, 20 listopad 2023

Pogoda zrobiła się zimowa, dlatego przekazujemy informacje dotyczące kwestii odśnieżania dróg i ulic.

Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przylegających do nieruchomości ciąży na ich właścicielach – wynika to z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy, ale nie wszyscy o nim pamiętają. Z kolei chodniki i place, które znajdują się w utrzymaniu gminy Łapy odśnieża i usuwa śliskość Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Na terenie miasta i gminy Łapy odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o. w Łapach. Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg w gminie Łapy jest pracownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Piotr Łapiński (tel. kontaktowy: 530 430 673)

Koordynator jest odpowiedzialny za doposażenie spółki w sprzęt niezbędny do wykonywania ww. usługi na odpowiednim poziomie oraz za prace związane z odśnieżaniem i kontaktem z mieszkańcami. Do obowiązków koordynatora będzie należało m.in. stałe monitorowanie stanu przejezdności dróg i warunków atmosferycznych z wykorzystaniem dostępnych źródeł przekazujących wiadomości (radio, tv, internet) i uzyskiwanie informacji telefonicznych od użytkowników dróg.

Szczegóły zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Łapy

Rodzaje dróg na terenie Miasta i Gminy Łapy

Podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic, w tym za ich odśnieżanie, są odpowiedzialni zarządcy poszczególnych rodzajów dróg.

Na terenie Miasta i Gminy Łapy występują trzy rodzaje dróg, zarządzanych przez trzech odrębnych zarządców:

  1. a) drogi wojewódzkie, których zarządcą jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, (tel. 85 67 67 149, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  adres: ul. Elewatorska 6, 15-626 Białystok)
  2. b) drogi powiatowe, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku(tel. 85 740 22 17, 607 446 273, adres: Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok)
  3. c) pozostałe drogi, znajdujące się w zarządzie Miasta i Gminy Łapy(tel. kom. 530 430 673).

Poniższe mapki sytuacyjne ilustrują, któremu z zarządców podlegają konkretne drogi i ulice na terenie Miasta i Gminy Łapy.

 

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych i przyjmowanie informacji o utrudnieniach w ruchu

Drogi gminne, podobnie jak w latach poprzednich, utrzymywane są w V standardzie utrzymania zimowego, który zakłada zapewnienie ich przejezdności oraz zwiększanie szorstkości w kluczowych fragmentach dróg, w następstwie występowania zjawisk atmosferycznych, takich jak np.: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki, gołoledź.

W związku z powyższym utrzymanie zimowe dróg gminnych opiera się na następujących warunkach:
  - w zakresie odśnieżania - jezdnia odśnieżona na całej szerokości;
  - w zakresie ograniczania śliskości - jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu, szczególnie skrzyżowania z innymi drogami, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu ponad 4% oraz w innych wskazanych miejscach.

Prace co do zasady prowadzone są po ustaniu opadów śniegu.

         Warto pamiętać, że bezpieczeństwo na drogach w okresie zimy w dużej mierze zależy także od kierujących pojazdami. Kierowcy powinni zdawać sobie sprawę z konieczności nie tylko zmiany techniki jazdy, ale także właściwego przygotowania pojazdu, w tym szczególnie stosowania opon o odpowiednim rodzaju i stopniu zużycia.

Zimowym utrzymaniem objęte są następujące ulice i drogi gminne:

  1. Ulice na terenie miasta Łapy - mając na uwadze znaczenie komunikacyjne sieć dróg na obszarze miasta została podzielona na dwie kategorie:

 *I kategoria teren miasta: 11-go Listopada, 3-go Maja (do skrzyż. z Graniczną), Armii Krajowej, ks. Bagińskiego, Bagno Bociańska, Bohaterów Westerplatte, Barwikowska, Józefa Chełmońskiego, Cmentarna, Długa, Dolna, Gliniana, Gęsia, Główna, Goździkowska, Grzybowa, Harcerska, Handlowa, Jaworowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, Leśnikowska, Łąkowa, Jana Matejki, ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego, Nikifora, Nowa, Piwna, Plac Niepodległości, Polna, Północna, Południowa, Przechodnia, Puchalskiego, Kazimierza Wodzickiego, Spółdzielcza, Sybiraków, Szpitalna, Śliska, Średnia, Wita Stwosza, Stanisława Wyspiańskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Żytnia, dojazd do targowiska i stadionu,  Nowy Rynek, Osiedlowa, Pankiewicza, Parafialna, Parkowa, Piaskowa, Piękna, Piłsudskiego.

  * II kategoria teren miasta: Boczna, Czerwonego Krzyża, Cukrownicza, Xawerego Dunikowskiego, Elizy Orzeszkowej, Grabowa, Górna, Jaśminowa, Jesionowa, Kazimierza Kamieńskiego "Huzara", Marcina Kasprzaka, Klonowa, Kłosowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kolejowa, Krańcowa, Konwaliowa, Mała, Ogrodowa, Okopowa, Bolesława Prusa, Rzemieślnicza, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Spokojna, Stalowa, Witolda Sławińskiego, Świerkowa, Michała Siedleckiego, Strażacka, Szkolna, B. Szwarce, Wąska, Witosa, Wodociągowa, Zachodnia, Zdrojowa, Żabia, Żurawia, Bociania, Bukowa, Cicha, Cybisa, Mateusza Cygańskiego, Czeladnicza, Dębowa, Juliana Fałata, Geodetów, Aleksandra Gierymskiego, Głucha, Artura Grottgera, Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, Wojciecha Kossaka, Kościelna, Krucza, Krzywa, Langiewicza, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Łanowa, gen. Maczka, Tadeusza Makowskiego, Jacka Malczewskiego, Piotra Michałowskiego, Mierosławskiego, Mokra, Nadnarwiańska, Odległa, Różana, Słoneczna, Tęczowa, Topolowa, Juliana Tuwima, Witkacego Stanisława, Wronia, Leonia Wyczółkowskiego, Żniwna, droga na osiedlu cukrowniczym.

Ulice na terenie miejscowości Uhowo i w Gąsówce Starej Kolonii.
Drogi gminne w obrębie pozostałych miejscowości sołeckich.
Drogi gminne pomiędzy drogami powiatowymi i wojewódzkimi:
- Gąsówka Stara - Daniłowo Małe,
- Gąsówka Oleksin - droga wojewódzka nr 681,
- Łapy-Szołajdy - droga powiatowa nr 1521B,
- Łapy-Dębowina - droga powiatowa nr 1521B,
- Łapy-Kołpaki - Gąsówka Stara Kolonia,

Pozostałe drogi i odcinki dróg odśnieżane są według potrzeb."

W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi zimowego utrzymania dróg Urząd Miejski w Łapach prosi mieszkańców o niepozostawianie pojazdów na jezdni, ponieważ utrudnia to, a czasami wręcz uniemożliwia wykonywanie robót przez wykorzystywany do tego celu sprzęt.

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi, czy gałęzie drzew rosnących w pobliżu granicy nieruchomości prywatnych nie przerastają na ulice, ograniczając w ten sposób skrajnię drogi i utrudniając wykonywanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. W przypadku występowania takich sytuacji prosimy o niezwłoczne przycięcie gałęzi.

Obowiązki związane z zimowym utrzymaniem chodników

Urząd Miejski w Łapach przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości, wynikających z art. 5 pkt.4) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622) "uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych".

Prosimy właścicieli nieruchomości o stałe monitorowanie porządku na chodnikach i usuwanie na bieżąco śniegu, lodu i błota pośniegowego, pojawiających się w związku z występowaniem opadów i zmian temperatur.

Informujemy ponadto, że w sytuacjach rażącego zaniedbywania ww. obowiązków Urząd Miejski w Łapach będzie wzywał pisemnie właścicieli nieruchomości do doprowadzenia przylegającego do niej chodnika do stanu zgodnego z zapisami ustawy. W przypadku niewywiązywania się z powyższych obowiązków przez właściciela, zarządcę lub administratora nieruchomości upoważnione do tego służby mają możliwość nałożenia kary na osobę winną zaniedbań.