Gmina Łapy ponownie wśród liderów województwa podlaskiego

piątek, 08 grudzień 2023

Gmina Łapy zajęła 2. miejsce w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego w kategorii gmin miejsko-wiejskich oraz uplasowała się na 5. miejscu w ogólnym zestawieniu wśród 115 gmin naszego województwa. Ocenie poddane są wszystkie gminy z wyłączeniem gmin na prawach powiatu.

Ranking co roku opracowuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum wspólnie z Urzędem Statystycznym w Białymstoku. Celem rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stosujących najlepsze praktyki.

W czwartek (7.12) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala podsumowująca wydarzenie, w której wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski .Dyplomy i statuetkę odebrał z rąk wojewody i dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Białegostoku Marty Siemieniuk burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski.

- Nagrody potwierdzają, że nasza gmina dynamicznie się rozwija i podążamy w dobrym kierunku. Dziękuję wszystkim moim Współpracownikom z Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, bo nagrody są efektem naszej wspólnej, ciężkiej pracy – podsumowuje wysokie miejsce w rankingu burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Pozycja gminy w rankingu to syntetyczny wynik kilkunastu wskaźników, obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w regionie.

- Braliśmy pod uwagę wskaźniki dotyczące wydatków na kulturę, wydatków na edukację, ekologię. Liczyło się też m.in. pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej - mówiła dziennikarzom dyrektor podlaskiego centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Marta Siemieniuk.

Liderem województwa, tak jak w ubiegłym roku, zostało Miasto Wysokie Mazowieckie, które uzyskało również pierwszą lokatę wśród gmin miejskich (II - Miasto Sejny, III - Miasto Brańsk). W kategorii gminy wiejskie zwyciężyła Gmina Mielnik (II była Gmina Suwałki, III - Gmina Juchnowiec Kościelny). W kategorii gmin miejsko-wiejskich pierwsze miejsce zajmuje Gmina Choroszcz (II - Gmina Łapy, III - Gmina Wasilków).

- Ranking bierze pod uwagę działalność samorządów w latach 2020 - 2022. To był na pewno trudny okres, ale wydarzyły się w nim też dobre rzeczy - przede wszystkim do podlaskich gmin popłynęły bardzo duże środki rządowe - ponad 7 mld zł, co było znacznym impulsem rozwojowym. (...) Gratuluję wszystkim włodarzom zaangażowania w pracy dla dobra swoich mieszkańców oraz otwartości na wyzwania, które przyniosły ostatnie lata - mówił wojewoda podlaski.

Ranking Gmin Województwa Podlaskiego: https://frdl.bialystok.pl/inicjatywy-1/ranking-gmin-wojewodztwa-podlaskiego/2023/podsumowanie-rankingu-gmin-2023