Młodzi Łapianie mają głos – kontynuacja

piątek, 08 grudzień 2023

W dniu 4 grudnia 2023 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach obyło się wydarzenie, podczas którego głos należał do „łapskiej młodzieży”.

Najpierw odbyła się Pierwsza Uroczysta Sesja nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach, podczas której Młodzi Radni złożyli ślubowanie oraz wybrali Prezydium.

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach została Klaudia Janowik – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, wiceprzewodniczącymi zostali: Patrycja Mitrusiak – uczennica Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach oraz Szymon Łapiński – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, natomiast sekretarzem został wybrany uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach Patryk Hołowienko.

Obrady Pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach poprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łapach Pani Krystyna Grabowska, która wraz z Burmistrzem Łap Panem Krzysztofem Gołaszewskim pogratulowała młodym zaangażowania w działaniach na rzecz swojego miasta oraz życzyła siły, wytrwałości w działaniach oraz samych dobrych pomysłów na aktywność. Wśród zebranych w inauguracyjnej sesji uczestniczyli również: Radny Powiatu Białostockiego Pan Mariusz Gołaszewski, Radny Rady Miejskiej w Łapach Pan Leszek Gulewicz, dyrektorzy szkół, szkolni opiekunowie młodych samorządowców oraz rodzice młodych radnych.

Każdy z Młodych Radnych otrzymał symboliczna „wyprawkę” : kalendarz, długopis, kubek termiczny oraz pendive, na którym znalazły się zebrane w pigułce podstawowe informacje dotyczące przyszłej pracy radnego, w tym „ABC młodego łapskiego samorządowca” , dane kontaktowe do osób zajmujących się sprawami młodzieży a także  garść ważnych informacji oraz inspiracji , które mogą pomóc młodym ludziom w pełnieniu tej zaszczytnej społecznej służby na rzecz łapskiej młodzieży.

W drugiej części spotkania, oprócz członków Młodzieżowej Rady Miejskiej, Burmistrza Łap oraz Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Łapach uczestniczyli także: Przedstawiciele Fundacji Instytut Suwerennej,  Spółdzielni Socjalnej „Active Go” czyli operatorzy projektu „Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie” z Panem Adamem Kozłowskim na czele oraz ustępujący Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Pan Kamil Raciborski, który złożył gratulacje młodszym koleżankom i kolegom oraz zachęcił do poszerzania własnych kompetencji i zainteresowań poprzez udział w projektach i akademiach. W kolejnej części spotkania uczestniczyli również: opiekun Młodzieżowej Rady Pani Ewa Łupińska, dyrektorzy jednostek podległych gminy Łapy, przedstawiciele samorządów uczniowskich oraz samorządów szkolnych wraz z opiekunami i dyrektorami, Radny Rady Miejskiej w Łapach Pan Leszek Paweł Gulewicz oraz  Radny Powiatu Białostockiego Pan Mariusz Gołaszewski.

Ta część spotkania przebiegała pod roboczym hasłem „Młodzi Łapianie mają głos – kontynuacja”.

Dlaczego „kontynuacja”? Dokładnie rok temu w grudniu 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie pod tym tytułem. Wówczas młodzi Łapianie przybyli do Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach na zaproszenie ówczesnego Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej aby porozmawiać o tym, czy Łapy są dobrym miejscem do życia. 

Tym razem tematem przewodnim było  miejsce i rola  Młodzieżowej Rady Miejskiej w strukturze samorządu miasta Łapy. Rozmawiano o tym, jak istotną rolę pełni stały kontakt z młodzieżą, o budowaniu relacji, możliwościach pozyskania środków finansowych na działania, dostępnych dla młodzieży zasobach gminy Łapy do ich realizacji a także o promocji , rodzajach działań, dobrych praktykach itp.

Obecni na spotkaniu próbowali także odpowiedzieć na pytanie gdzie szukać młodzieży w Łapach, jakimi kanałami do niej dotrzeć, jak inspirować i zachęcać  do działania.

W imieniu Młodzieżowej Rady Miejskiej, która była gospodarzem i pomysłodawcą działania spotkanie prowadziła Pani Renata Dobkowska – Prezes  Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości OPTIMA. Organizacja ta była patronem wydarzenia, czyli podmiotem, który wraz z Młodzieżową Rada Miejską jako grupą nieformalną złożył wniosek , koordynował go i rozliczy.

Inicjatywa została  zrealizowania w ramach projektu „Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program został objęty patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

W tym dniu młodzi radni usłyszeli wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń owocnej pracy.

Są ambitni i pełni zapału do pracy. Co ważne, pojawiło się też wiele pomysłów na działania, co dobrze zwiastuje na przyszłość.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach w kadencji 2023-2025

 • Gabriela Kulesza

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach

 • Anna Łapińska

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach

 • Maciej Puchacz

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach

 • Patryk Hołowienko

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach im. Mikołaja Kopernika

 • Kuba Tomaszewski

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach im. Mikołaja Kopernika

 • Mateusz Michno

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach im. Marii Konopnickiej

 • Amelia Januszyk

Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie

 • Julia Płońska

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej

 • Patryk Popławski

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej

 • Maciej Bajda

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

 • Kamila Brzozowska

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

 • Weronika Lulka

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

 • Patrycja Mitrusiak

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

 • Jakub Rutkowski

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

 • Nikola Więcko

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

 • Klaudia Janowik

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach

 • Sandra Kalisiewicz

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach

 • Szymon Łapiński

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach

 • Jan Michalski

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach

 • Oliwia Wyszyńska

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach