Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

piątek, 08 grudzień 2023

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 15 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 9:30 w Inkubatorze Przedsiębiorczości odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łapach w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie petycji z dnia 09.10.2023 r.
  4. Rozpatrzenie petycji z dnia 17.10.2023 r.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Klara Iwacyk