Gmina kupiła od Wspólnoty Gruntowej Binduga blisko 4 ha terenu pod targowisko miejskie

piątek, 15 grudzień 2023

11 grudnia burmistrz Krzysztof Gołaszewski podpisał z Zarządem Wspólnoty Gruntowej Binduga akt notarialny na mocy, którego  prawo własności nieruchomości o powierzchni blisko 4 ha przeszło na Gminę Łapy. To teren przylegający do stadionu miejskiego.

Gmina jako właściciel nieruchomości będzie mogła w końcu pozyskiwać zewnętrzne środki i inwestować na tym terenie m.in. planowane jest wybudowanie targowicy. Pozostała część zakupionego terenu zostanie wykorzystana przez OKF.

- Niemożliwe stało się możliwe. W końcu, po tylu latach, będziemy mogli działać, aby na gruncie należącym już do gminy zrobić targowicę na miarę XXI wieku, a w przyszłości także centrum targowo-rekreacyjne. Wcześniej gmina nie mogła inwestować na tych terenach, bo nie były one jej własnością – mówi burmistrz Krzysztof Gołaszewski. - Jest to milowy krok ku powstaniu nowej targowicy. Będziemy robić wszystko, aby te inwestycję zrealizować. Będziemy szukać środków zewnętrznych, a także starać się wygospodarować własne – zapewnia pan burmistrz.

Zakup terenu był możliwy dzięki pozyskaniu przez Gminę Łapy środków rządowych w wysokości 3,2 mln złotych na ten cel. Całkowita kwota zakupu to 4 miliony złotych.

- Dziękuję Zarządowi i wszystkim Członkom Wspólnoty BINDUGA za pozytywne podejście i współpracę w realizacji tej transakcji, pomimo wielu przeszkód, jakie nam towarzyszyły.

Dziękuję za pomoc w tej sprawie szczególnie Panu Marszałkowi Arturowi Kosickiemu, który wspierał mnie w tych dążeniach od wielu miesięcy – dziękuje burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Przypomnijmy, że w tej kadencji Gmina Łapy zakupiła także stadion miejski, który przez lata nie był własnością gminy. Łącznie w tej kadencji Gmina Łapy kupiła ponad 7 hektarów nieruchomości: stadion i tereny przyległe.

Czytaj także: Stadion miejski w Łapach jest już własnością gminy