Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia BOF

piątek, 29 marzec 2024

26 marca 2024 r. w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego odbyło się Walne Zebranie Członków.

W posiedzeniu wzięli udział: Przewodniczący Zebrania Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku, Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy, Jacek Chrulski – Burmistrz Czarnej Białostockiej, Wojciech Cybulski – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże, Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, Krzysztof Gołaszewski – Burmistrz Łap, Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla, Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna, Adrian Łuckiewicz – Burmistrz Wasilkowa, Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa, a także pracownicy Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF. Podczas posiedzenia podjęto szereg istotnych uchwał, m.in.: zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2023 rok, plan budżetowy działalności Stowarzyszenia na 2024 rok, jak również sprawozdanie z działalności SBOF w roku 2023 i ramowy plan działalności na 2024 rok. Walne Zebranie udzieliło absolutorium za 2023 rok Zarządowi Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wśród najważniejszych działań na 2024 rok Członkowie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowali m.in.:

  • realizację Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku, a w szczególności przygotowanie i złożenie kluczowych wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych, opracowanie systemu realizacji dokumentów strategicznych,
  • realizację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 (SUMP BOF),
  • opracowanie innych dokumentów strategicznych tj. Gminne Programy Rewitalizacji do 2035 roku, Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych w BOF,
  • poszukiwanie inwestorów zewnętrznych,
  • rozwijanie kompetencji pracowników JST i Biura Zarządu SBOF w obszarze planowania przestrzennego.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Zebrania Tadeusz Truskolaski podziękował wszystkim Włodarzom Gmin i pracownikom Biura Zarządu SBOF za olbrzymie zaangażowanie w prace na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców i rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w kończącej się kadencji i życzył powodzenia w nadchodzących wyborach samorządowych. Uczestnicy otrzymali również statuetki „Lider Rozwoju BOF 2014-2023”.

Źródło: BOF