Spotkanie z Panią Teresą Szadkowską-Łakomy, prezes Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii

wtorek, 23 kwiecień 2024

W poniedziałek 22 kwietnia mieliśmy zaszczyt i wielką przyjemność gościć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy Panią Teresę Szadkowską-Łakomy, niezwykle zasłużoną dla Polski przedstawicielkę elity emigracji niepodległościowej.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Sekretarz Gminy Joanna Micota, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach Ewa Niewińska, a także członkowie rodziny Pani Teresy. Obecni byli również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1.

Pani Teresa Szadkowska-Łakomy od młodych lat czynnie brała udział w działalności wielu organizacji emigracji niepodległościowej (była członkiem m.in. Rady Narodowej II RP na Uchodźstwie). Obecnie pełni m.in. funkcję prezesa Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii. Napisała liczne publikacje poświęcone polskiej emigracji i Związkowi Harcerstwa Polskiego działającemu poza granicami Kraju. Współpracuje również z Instytutem Pamięci Narodowej.

W grudnia 2023 r. Pani Teresa Szadkowska-Łakomy została laureatką Nagrody Honorowej Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii” przyznawaną osobom zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego.

Nasz Gość systematycznie odwiedza Polskę i Łapy – rodzinne miasto swojej mamy. Organizacja, której przewodniczy, wspiera finansowo dwie łapskie szkoły podstawowe, pomagając uczniom realizować marzenia.

Pani Teresa Szadkowska-Łakomy swój wykład poświęciła historii własnej rodziny, a ilustrująca go prezentacja powstała na podstawie dokumentów i zdjęć ze zbiorów rodziny Szadkowskich. Opowiedziała o swoich rodzicach i ich losach podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Przywołała postać i dokonania swojego ojca Zygmunta Szadkowsiego, ostatniego przewodniczącego Rady Narodowej RP w Londynie, wielkiego patrioty, któremu służba niepodległej Polsce wypełniła całe życie.

Pani Teresa Szadkowska-Łakomy od najmłodszych lat związana jest z harcerstwem. Dlatego też dużo miejsca podczas prelekcji poświęciła roli, jaką odgrywa Związek Harcerstwa Polskiego na obczyźnie.  

Z całą pewnością spotkanie dla wszystkich obecnych było niezwykle cenną lekcją historii i patriotyzmu, a osoba Teresy Szadkowskiej-Łakomy może stać się wzorcem do naśladowania w codziennej odpowiedzialności za ojczyznę.

Szczególne podziękowania składamy Pani Ewie Łapińskiej, byłemu nauczycielowi bibliotekarzowi w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II, która zainicjowała współpracę ze Zjednoczeniem Polek i dzięki której to spotkanie mogło się odbyć.         

                                                                            Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy