“Seniorze nie daj się oszukać” – spotkanie z Funkcjonariuszkami Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

poniedziałek, 13 maj 2024

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy (9 maja) słuchacze UTW spotkali się z Funkcjonariuszkami z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Celem spotkania było zwiększenie świadomości seniorów na temat przestępstw dokonywanych na osobach starszych. Pomimo wielu apeli i ostrzeżeń wciąż dochodzi do wielu przestępstw na szkodę tej grupy społeczeństwa. 

Podczas wykładu Panie Policjantki rzeczowo przekazały informacje o metodach działania przestępców oraz udzieliły porad jak postępować w przypadku zagrożenia oszustwem. Przypomniały o zasadach bezpieczeństwa i zachowaniu ostrożności. Poruszone zostały także inne tematy m.in. przemocy w rodzinie. 

Tego rodzaju spotkania warto kontynuować, aby przypominać seniorom o zagrożeniach, jakie mogą ich spotkać w codziennym życiu, i wskazywać na sposoby ich uniknięcia. Dziękujemy Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku za przygotowanie tego ciekawego i ważnego spotkania.                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                               Zarząd UTW w Łapach