Bezpłatny transport wyborców niepełnosprawnych oraz osób powyżej 60 roku życia w wyborach do Parlamentu Europejskiego w gminie Łapy

wtorek, 14 maj 2024

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2408). Z takiego rodzaju transportu mogą skorzystać:

wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wyborcom w tym dniu może towarzyszyć opiekun),
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 9 czerwca 2024 r. kończą 60 lat.

Bezpłatny transport będzie realizowany:

z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania,
z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie do głosowania,
z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż (miejsce zamieszkania/pobytu);
Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Burmistrzowi Łap najpóźniej do dnia 27 maja2024 r.

Zgłoszenia można dokonać ustnie lub pisemnie w Urzędzie Miejskim w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy (sekretariat lub pokój nr 111), ustnie pod numerem telefonu 85 715 22 51 w. 110 lub w formie elektronicznej (załącznik), wysyłając na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W zgłoszeniu podaje się:

imię/imiona i nazwisko,
numer PESEL wyborcy oraz opiekuna jeśli ma towarzyszyć wyborcy,
oznaczenie miejsca zamieszkania lub pobytu,
wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego,
oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 6 czerwca br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.