Rozpoczęcie I turnusu ćwiczeń rehabilitacyjnych w ramach zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program zajęć rehabilitacyjnych oraz profilaktyki i edukacji prozdrowotnej seniorów – II edycja

czwartek, 06 czerwiec 2024

4 czerwca rozpoczęły się zajęcia w ramach II edycji zadania “W zdrowym ciele zdrowy duch” – program zajęć rehabilitacyjnych oraz profilaktyki i edukacji prozdrowotnej seniorów, który sfinansowany został  ze środków Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

Pierwszy turnus ćwiczeń odbywać się będzie w południowej części naszego miasta, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach.

Wszystkich uczestników powitała przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Wanda Modzelewska. Głos zabrał również Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, Sekretarz Gminy Joanna Micota, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Krzysztof Łapiński oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy Małgorzata Roszkowska. Podczas spotkania obecna była także wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Alicja Zgajewska.

Każdy z uczestników turnusu otrzymał bezpłatne pomoce do ćwiczeń. Dzięki temu po oficjalnym rozpoczęciu projektu seniorzy od razu mogli przystąpić do zajęć, które poprowadziła fizjoterapeuta Magdalena Skrouba.

Ćwiczenia rehabilitacyjne pomagają zwiększyć zakres ruchu stawów, redukując sztywność i ułatwiając codzienne czynności. Regularna aktywność fizyczna, prowadzona pod nadzorem wykwalifikowanego terapeuty, przynosi wymierne korzyści, zwiększając jakość życia osób starszych.

Realizacja projektu “W zdrowym ciele zdrowy duch” – program zajęć rehabilitacyjnych oraz profilaktyki i edukacji prozdrowotnej seniorów jest wyrazem troski o dobro seniorów w naszej lokalnej społeczności. Planowane działania w ramach projektu wpłyną na wiele aspektów zarówno zdrowotnych, jak i społecznych, stanowiąc odpowiedź na potrzeby związane z dostępem seniorów do szerokiego wachlarza zintegrowanych usług na poziomie lokalnym.

Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.