VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

wtorek, 11 czerwiec 2024

Na podstawie § 21 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIII/338/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 sierpnia 2021 r. zwołuję VI sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach w dniu 13 czerwca 2024 r. (czwartek)o godz. 10:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach, ul. generała Władysława Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
  3. Logo i banery Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach.
  4. Spotkanie z kandydatem do Parlamentu Europejskiego.
  5. Spotkanie z przedstawicielami z Sekcji Młodzieżowej „Młodzi dla Wolności”.
  6. Organizacja wydarzenia dla młodzieży w szkołach. 
  7. Konkurs na stronie MRM.  
  8. Sprawy różne. 
  9. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach

Klaudia Janowik