Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach

poniedziałek, 24 czerwiec 2024

W czwartek 20 czerwca w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 2023/2024 Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni Goście: Sekretarz Gminy Joanna Micota, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach Leszek Paweł Gulewicz, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łapach Katarzyna Żukowska-Koc, Dyrektor Domu Kultury w Łapach Justyna Miszczuk oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy Małgorzata Roszkowska wraz z pracownikami.

Prezes Stowarzyszenia Barbara Gogolewska przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności UTW w roku akademickim 2023/2024, które zostało poparte prezentacją zdjęć z poszczególnych wydarzeń.

W swoich wystąpieniach zaproszeni Goście przekazali gratulacje i wyrazili uznanie dla wszystkich członków UTW za podejmowane działania na rzecz osób starszych zamieszkałych na terenie gminy Łapy.

Po przerwie kawowej, podczas której był czas na rozmowy z przyjaciółmi, zebrani obejrzeli występ artystyczny członków Klubu Seniora „Ostoja” pod kierownictwem Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej Marii Busłowskiej.

Zarząd UTW składa serdeczne podziękowania wszystkim zaproszonym Gościom za przybycie i udział w uroczystości. Wyrazy wdzięczności kierujemy do pracowników Domu Kultury na czele z panią Dyrektor za pomoc w zorganizowaniu imprezy.

Wszystkim słuchaczom UTW życzymy miłych wakacji. Zainteresowanych naszymi planami na nowy rok akademicki zapraszamy na dyżury członków Zarządu od 4 września. 

                                                                                                                        

                                                                                                        Zarząd UTW w Łapach