Szacowanie strat spowodowanych przez suszę. Można składać wnioski

piątek, 05 lipiec 2019

Burmistrz Łap informuje, iż rolnicy dotknięci suszą mogą składać w Urzędzie Miejskim w Łapach wnioski o oszacowanie szkód w swoim gospodarstwie.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził występowanie suszy rolniczej na obszarze gminy Łapy w uprawach: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, rzepaku i rzepiku,  krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

W związku z komunikatem IUNG dotyczącym wystąpienia na obszarze województwa podlaskiego suszy rolniczej, można składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Na kompletny wniosek o oszacowanie szkód składają się:

- wypełniony formularz wniosku producenta rolnego o oszacowanie szkód,

- wypełnione oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Dane wykazane w ww. dokumentach muszą być zgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie składanym do ARiMR w 2019 r.

Złożenie kompletnego i rzetelnie wypełnionego wniosku jest jednym z warunków, umożliwiających przystąpienie komisji do szacowania szkód. W związku z powyższym prosimy o uważne czytanie i skrupulatne podawanie wszystkich informacji wskazanych w dokumentach składających się na wniosek o oszacowanie szkód.

Formularze wniosków wraz z załącznikami można otrzymać: u sołtysów, w Urzędzie Miejskim w Łapach oraz na stronie internetowej www.lapy.pl