Zgłoś swój projekt do budżetu obywatelskiego gminy Łapy na 2020

wtorek, 09 lipiec 2019

Nowy plac zabaw czy siłownia zewnętrzna? Organizacja koncertu? A może szkolenia dla dzieci lub seniorów? Te i inne projekty można składać do budżetu obywatelskiego Gminy Łapy. Od 12 do 30 sierpnia będą przyjmowane wnioski z propozycjami zadań do realizacji w 2020 roku. 

Zastanów się, co powinno zostać wykonane w ramach środków budżetu obywatelskiego, opracuj swój pomysł, uzyskaj poparcie, co najmniej 15 mieszkańców i złóż wniosek. Propozycje może zgłosić każdy mieszkaniec. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie trzy wnioski. Szacunkowy koszt jednego złożonego zadania nie może przekroczyć 30 tys. zł. Spośród wszystkich zgłoszonych do realizacji propozycji komisja wybierze zadania dopuszczone i niedopuszczone do głosowania. Obie listy będą dostępne na www.lapy.pl . Następnie mieszkańcy będą mogli oddać głos w głosowaniu jawnym. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać tylko jeden głos na jedno wybrane przez siebie zadanie. Do realizacji zakwalifikowane zostaną zadania, które uzyskały największą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku. Do 31 października będą znane wyniki głosowania. Wybrane zadania zostaną zrealizowane w 2020 r.

Łączna kwota, którą Burmistrz Łap przeznaczył na ten cel wynosi 240 tys. zł.  

Kto może zgłaszać propozycję zadań?

Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego może każdy mieszkaniec Gminy Łapy. Do formularza składanego przez osobę niepełnoletnią należy dołączyć zgodę opiekuna ustawowego.

Gdzie można złożyć wypełniony formularz?

Wypełniony formularz należy złożyć w terminie od 12 do 30 sierpnia 2019r. :

 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach do urny oznaczonej „Budżet Obywatelski” w godzinach pracy Urzędu;
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 18-100 Łapy z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2020”
 • elektronicznie – w formie scanu na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ważne!!!

W przypadku zadań, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Łapy może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

W ramach budżetu obywatelskiego nie będą mogły być zrealizowane zadania:

 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
 • które są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Gminy Łapy;
 • które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości jednostkowej zadania;
 • których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności;
 • które nie spełniają kryterium celowości i gospodarności.

Zasady Budżetu Obywatelskiego oraz formularz zgłoszenia zadania wraz z załącznikami dostępny jest są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach: www.lapy.pl , a także w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach.

Załączniki:

 • Uchwała Rady Miejskiej w Łapach Nr VII/64/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Łapy konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/64/19 z dnia 29 marca 2019 r. - Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na 2020 rok
 • Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/64/19 z dnia 29 marca 2019 r. - Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na 2020 rok
 • Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/64/19 z dnia 29 marca 2019 r. – Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na 2020 rok – wersja doc.
 • Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/64/19 z dnia 29 marca 2019 r. – Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na 2020 rok – wersja pdf.
 • Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/64/19 z dnia 29 marca 2019 r. – Zgoda opiekuna ustawowego
 • Klauzula informacyjna – Budżet Obywatelski na 2020 rok