Wiktoria Łapińska nowym dyrektorem Domu Kultury

wtorek, 09 lipiec 2019

Burmistrz Krzysztof Gołaszewski na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powołał z dniem 5 lipca Wiktorię Łapińską na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Łapach. W poniedziałek została przedstawiona pracownikom.

Nowa pani dyrektor z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest również absolwentką podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz sektorze organizacji pozarządowych. Zajmowała się m.in. pozyskiwaniem funduszy UE i koordynacją projektów. Ponadto współpracowała przy organizacji największych imprez kulturalnych w naszym województwie m.in. przy organizacji festiwalu Up To Date Festival w Białymstoku. Prowadziła również kampanie informacyjno-promocyjne projektów i współpracowała z wieloma samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Zdjęcie: Wiktoria Łapińska (druga z lewej) nowa dyrektor wraz z pracownikami Domu Kultury w Łapach i Burmistrzem Łap Krzysztofem Gołaszewskim.