Tereny inwestycyjne gotowe i uroczyście otwarte

piątek, 12 lipiec 2019

Kolejnych 10 w pełni uzbrojonych działek w łapskiej podstrefie czeka na inwestorów. W piątek (12 lipca) zostały uroczyście otwarte. Wspólnie z burmistrzem Łap Krzysztofem Gołaszewskim symboliczną wstęgę w terenie przecinali wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, radny sejmiku województwa Sebastian Łukaszewicz, wicestarosta powiatu białostockiego Roman Czepe, prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Leszek Dec, członek zarządu PKP S.A. Krzysztof Golubiecki oraz była burmistrz Urszula Jabłońska. Po otwarciu i poświęceniu nowych terenów inwestycyjnych w Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się konferencja poświęcona m.in. nowym zasadom wspierania inwestycji.

 - Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, ze dzisiaj możemy oglądać efekty tej pracy, czyli kompleksowo przygotowane i gotowe tereny inwestycyjne. A w szczególności składam serdeczne podziękowania, na ręce Marszałka Województwa Podlaskiego – Pana Artura Kosickiego, za udzielone wsparcie i pomoc przy realizacji inwestycji – mówił podczas uroczystości Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap.

 - Gmina Łapy posiada ogromny potencjał możliwości. Jest to przede wszystkim dobre położenie strategiczne, dostęp do kolei, tereny inwestycyjne, a także bliskość aglomeracji białostockiej. Zamierzam to wykorzystać i stworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, gdyż, jako reprezentant Łap czuję się odpowiedzialny za losy naszej Małej Ojczyzny. Zdaję sobie sprawę, że uzbrojenie terenów to jest tylko etap, gdyż czeka nas jeszcze trudne zadanie związane z pozyskaniem inwestorów, którzy ulokują swoje firmy w Łapach i utworzą miejsca pracy. Jednakże jestem przekonany, że dzięki współpracy wielu instytucji, w tym również Państwa zgromadzonych dzisiaj w Łapach, uda się nam przywrócić Łapom dawną siłę – tymi słowami zakończył swoje wystąpienie pan burmistrz.

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, wręczając burmistrzowi okazjonalny grawerton mówił: – Jeszcze raz pragnę serdecznie pogratulować tej wspaniałej inwestycji, która będzie służyła nie tylko mieszkańcom, ale także przedsiębiorcom.

Wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe odczytał list nadesłany przez premiera RP Mateusza Morawieckiego, natomiast radny sejmiku województwa podlaskiego Sebastian Łukaszewicz przeczytał list od posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela.

O nowych zasadach wspierania inwestycji opowiedział prezes zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Leszek Dec.

Wśród gości uroczystości byli m.in.: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Sebastian Łukaszewicz, Wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe, były Burmistrz Wiktor Brzosko, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz, Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć, Prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Leszek Dec, Członek Zarządu PKP S.A. Krzysztof Golubiecki oraz przedstawiciele sektora biznesu: Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski, Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu Ryszard Iwaszkiewicz, przedstawiciele Warszawskiej Izby Gospodarczej – Wiceprezes Zarządu Katarzyna Kaczmarska i Dyrektor Departamentu Współpracy Krajowej Mirosław Gleb oraz Członkowie Zarządu Izby Gospodarczej w Łapach oraz Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali Sebastian Rynkiewicz. W uroczystości również uczestniczyli Radni Rady Powiatu Białostockiego i Radni Rady Miejskiej w Łapach oraz przedstawiciele jednostek gminnych i duchowni.

Tereny inwestycyjne

Teren inwestycyjny gminy Łapy ma łączną powierzchnię 24 ha. W sumie znajduje się tam 19 działek o pow. ok.1 ha każda. Jest w pełni uzbrojony. Wybudowano m.in. drogi wewnętrzne i chodniki oraz sieć sanitarną i linię oświetleniową. Oprócz uzbrojenia terenów inwestycyjnych przeprowadzono również kompleksowy remont ul. Cukrowniczej, czyli drogi dojazdowej do Podstrefy Łapy oraz wybudowano drogę przez tereny dawnych ZNTK, która zapewnia bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych. W podstrefie swoją działalność prowadzi drukarnia Arka-Druk oraz producent systemów kominowych – firma Konekt.

Budowa terenów inwestycyjnych w Łapach

Historia powstania Podstrefy Łapy sięga już prawie 10 lat. Pomysł utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej w Łapach pojawił się w grudniu 2009 roku w trakcie rozmów ówczesnych władz samorządowych - burmistrzem był wówczas Pan Roman Czepe - z ówczesnym ministrem Michałem Boni. U podstaw jej utworzenia było zwiększenie atrakcyjności Łap i stworzenie nowych miejsc pracy w miejsce likwidowanych zakładów ZNTK i Cukrowni w Łapach. W celu realizacji tego pomysłu w kwietniu 2010 roku Gmina Łapy zakupiła od Krajowej Spółki Cukrowej teren o pow. 12 ha, na którym znajdowały się zbiorniki technologiczne. W lutym 2011 r. weszło w życie rozporządzenie o powiększeniu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na mocy którego została utworzona Podstrefa Łapy. Następnie Gmina Łapy przeprowadziła realizację inwestycji uzbrojenia gruntu, w wyniku, której powstało 9 działek przeznaczonych dla inwestorów. Uroczyste otwarcie pierwszej części Podstrefy Łapy miało miejsce w październiku 2014 r. za kadencji ówczesnego burmistrza Wiktora Brzosko. Koszty poniesione w latach 2010-2014 na uzbrojenie zakupionej w 2010 r. nieruchomości wyniosły 9 547 772,15 zł z czego 6 941 170,63 zł stanowiło dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Z terenu tzw. „starej części” podstrefy zostało sprzedanych 7 działek i aktualnie działalność prowadzą dwie firmy: drukarnia i producent systemów kominowych.

W styczniu 2015 r. Gmina Łapy (za kadencji ówczesnej Burmistrz Łap Pani Urszuli Jabłońskiej) złożyła wniosek na objęcie specjalną strefą ekonomiczną kolejnego obszaru zakupionego od Krajowej Spółki Cukrowej z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne. Obszar ten, podobnie jak w przypadku pierwszej części podstrefy, stanowiły zbiorniki technologiczne po dawnej cukrowni o powierzchni ok. 12 ha. Inwestycja związana z uzbrojeniem tych terenów rozpoczęła się w 2016, a została zakończona w maju 2019 r..

Uzbrojenie kolejnych ponad 12 ha terenów inwestycyjnych  kosztowało 18 002 789,34 zł, z czego koszty kwalifikowalne to prawie 15 mln zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 12 mln 477 tys. zł i stanowi blisko 85% kosztów kwalifikowanych.

Inwestycję związaną z dokończeniem uzbrojenia terenów inwestycyjnych, po tym jak gmina Łapy odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, dokończyła firma TRAKCJA PRKiI S.A. z Warszawy.

 

logotypy EFRR kolor 07 08 2018