Gospodarstwo Anety i Adama Gąsowskich z Łap-Korczaków nagrodzone

piątek, 19 lipiec 2019

Gospodarstwo rolne Anety i Adama Gąsowskich z Łap-Korczaków znalazło się wśród laureatów wojewódzkiego etapu XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, w którym biorą udział osoby prowadzące produkcję rolniczą. Zajęło w tym konkursie II miejsce w województwie.

W uroczystej gali w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku uczestniczyli m.in wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło, wicestarosta powiatu białostockiego Roman Czepe oraz dyrektor generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Średnicki. Gratulacje i podziękowania oraz nagrodę za promocję gminy Łapy przekazał laureatom również burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski. Podsumowanie tego etapu konkursu miało miejsce w  czwartek 18 lipca.

Specjalnością gospodarstwa Państwa Gąsowskich jest produkcja bydła mlecznego. To nie pierwsza tak ważna nagroda. Gospodarze z Łap-Korczaków w 2018 r. znaleźli się wśród najlepszych rolników województwa w Podlaskiej Agrolidze.

W tym roku w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” nagrody otrzymały w sumie trzy podlaskie gospodarstwa, a wyróżnionych zostało dziewięć.

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" jest organizowany przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Państwową Inspekcję Pracy (PIP) oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.

Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą m.in. specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący KRUS, PIP i ARiMR. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

W etapie wojewódzkim XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne laureatami zostali:

1.    Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w woj. podlaskim w 2019 r. uznano gospodarstwo Państwa Eweliny i Tomasza Dąbrowskich, z m. Kalinowo-Czosnowo, gm. Wysokie Mazowieckie;
2.    II miejsce przyznano Państwu Anecie i Adamowi Gąsowskim, z m. Łapy Korczaki, gm. Łapy;
3.    III miejsce przyznano gospodarstwu Państwa Doroty i Leszka Gosk, z m. Głodowo Dąb, gm. Kołaki Kościelne.

Ponadto wyróżniono gospodarstwa:

1.    Pana Janusza Grochowskiego, z m. Kamińskie Wiktory, gm. Poświętne;
2.    Państwa Ewy i Grzegorza Czarnieckim, z m. Nowy Dwór, gm. Bakałarzewo;
3.    Państwa Elżbiety Piotra Stępkowskim, z m. Krynki Sobole, gm. Grodzisk;
4.    Państwa Beaty i Radosława Mioduszewskich, z m. Lutostań, gm. Łomża;
5.    Państwa Iliany i Adama Rółkowskich, z m. Żarnowo Trzecie, gm. Augustów;
6.    Państwa Janiny i Tomasza Orłowskich, z m. Fiedorowizna, gm. Sztabin.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Zdjęcia: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku