13 sierpnia to nowy termin na oświadczenia w sprawie cen energii

sobota, 03 sierpień 2019

Trwa proces składania oświadczeń odbiorców końcowych określonych w ustawie o cenach energii elektrycznej.

Mikro i mali przedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do 50 pracowników lub z przychodami maksimum 10 mln euro przez dwa lata, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy i uczelnie publiczne zyskają więcej czasu na złożenie oświadczeń do sprzedawców energii, potwierdzający status odbiorcy końcowego. Senat uchwalił nowelizację tzw. ustawy prądowej przesuwającą termin ich złożenia z 29 lipca na 13 sierpnia. Przedłużenie będzie obowiązywać z mocą wsteczną, tak by oświadczenia, które dotarły do sprzedawców po terminie, a przed wejściem w życie nowelizacji, były uznane za ważne. Wnioski ws. niższej ceny prądu można składać pocztą. Decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji na stronie: Prawo.pl