Nasza historia to nasza tożsamość. 75. rocznica mordu 96 ofiar w Wólce Waniewskiej

poniedziałek, 05 sierpień 2019

W sierpniu 2019 roku mija 75 rocznica tragicznych wydarzeń w lesie w Wólce Waniewskiej, gdzie zostali pomordowani przez hitlerowców mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Obchody rocznicy rozpoczęła Msza Św. w intencji 96 ofiar w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bokinach. We Mszy świętej, którą celebrował  Ks. Proboszcz parafii Bokiny Marek Dołęgowski, uczestniczyli: pan Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, pani Sekretarz Gminy Joanna Micota, pan Henryk Łupiński w imieniu Ministra  Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego,  przedstawiciele Koła Terenowego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku, przedstawiciele Rady Miejskiej w Łapach, sołtysi  Bokin i Wólki Waniewskiej, mieszkańcy okolicznych wsi, członkowie Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej na czele z panią Dyrektor Krystyną Mojkowską, uczniowie i rodzice oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej.

Dalsze uroczystości odbyły się przy Obelisku w Wólce Waniewskiej. Rozpoczęto je odśpiewaniem hymnu państwowego i minutą ciszy w hołdzie pomordowanym. Następnie Dyrektor Szkoły powitała przybyłych gości i przekazała głos uczniom, którzy wystąpili w montażu słowno – muzycznym. Głos zabrał Burmistrz Łap, podkreślając wagę tej uroczystości, jej patriotyczny, historyczny, a także emocjonalny charakter. Ksiądz Marek Dołęgowski zainicjował wspólną modlitwę „Anioł Pański” w intencji poległych. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie, uczestnictwo we Mszy św. oraz pomoc w opiece nad Obeliskiem. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Rokroczne spotkania i wspólna modlitwa to czas pamięci o  tych smutnych wydarzeniach, to patriotyczna uroczystość, która łączy lokalną społeczność i nie pozwala zapomnieć całym pokoleniom o tym co było.

Mijają lata, a pamięć wciąż trwa…

 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej