Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza od 19 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r. nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

poniedziałek, 12 sierpień 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w terminie od 19 sierpnia do 23 sierpnia 2019 roku będzie prowadzony nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Funduszu Pracy.

WAŻNE!

W ramach prowadzonego naboru nie przewiduje się wsparcia finansowego, obejmującego branże budowlaną oraz architektoniczną (zawody budowlane, zawody związane z projektowaniem architektoniczno – budowlanym, konstrukcyjnym i urbanistycznym).

Ww. ograniczenie wynika z dużej ilości ofert na rynku pracy oraz niedoborem osób bezrobotnych, z odpowiednimi kwalifikacjami, pozostających w rejestrach Urzędu Pracy.
  
Maksymalna kwota refundacji, o jaką będzie można się ubiegać wynosi 18.000,00 zł.
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://bialystok.praca.gov.pl/-/10153633-oglaszamy-nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-w-ramach-srodkow-funduszu-pracy