XII sesja Rady Miejskiej w Łapach. Transmisja online od godz. 10.00

piątek, 23 sierpień 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 30 sierpnia 2019 r.(piątek) o godz. 10.00 w sali  Ośrodka  Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Transmisję sesji będzie można oglądać online: TUTAJ

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  sp.z o.o.
 4. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Łapach sp. z o.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach (komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie intencyjnego poparcia przystąpienia do Programu ”Centra opiekuńczo- mieszkalne” (komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (ul. Nowa; komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Sikorskiego (schron)komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Bokiny; komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie na dofinansowanie wydatków bieżących na potrzeby ochrony przeciwpożarowej (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2019-2022 (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 14. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 15. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Przyjęcie protokołu nr X i nr XI/19 z sesji Rady Miejskiej.
 19. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

                                                                                            Sławomir Jan Maciejewski

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 28 sierpnia (środa) br.

Część pierwsza posiedzenia ( dot. Komisji Oświaty ) odbędzie się w Inkubatorze Przedsiębiorczości-początek o godz. 16.30.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zapoznanie się z organizacją placówek oświatowych  na rok szkolny 2019/2020.
 2. Omówienie stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
 3. 3.  Omówienie stanu przygotowania do realizacji Rządowego Programu Dożywiania   oraz sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu

Część druga posiedzenia rozpocznie się ok. godz. 17.30 w ZWiK przy ulicy Płonkowskiej 44 .

Tematyka posiedzenia cd.:

 1. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
 2. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach sp. z o.o.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
 4. Sprawy różne i wolne wnioski
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał