XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łapach. Transmisja online od godz. 18.00

piątek, 06 wrzesień 2019

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 ) oraz § 31 ust 1 i 2 Statutu Gminy Łapy stanowiącego załącznik do uchwały Nr LIV/452/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia   13 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łapy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz.4651 z 20 listopada 2018r.) zwołuję XIII – nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 9 września 2019r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A. Sesję będzie można oglądać od godz. 18.00 tutaj

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych jego zmian.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego (remont chodnika w m. Roszki-Wodźki).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego (remont chodnika w m. Łapy-Łynki i Łapy-Kołpaki).
  5. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał