Informacja o zawarciu umowy ze Stowarzyszeniem Sportowo-Edukacyjnym „Petrus” w Łapach

wtorek, 10 wrzesień 2019

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29.08.2019 r. zawierające ofertę złożoną z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „XII Parafiada Diecezji Łomżyńskiej” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne „Petrus” im. Ks. Henryka Bagińskiego przy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach  informujemy, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do oferty, które można było zgłaszać drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem pod nr tel. 85 715 22 56  lub dostarczyć na adres: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy do dnia 9 września 2019 r.

Burmistrz Łap uznając za celową realizację zadania publicznego pn. „XII Parafiada Diecezji Łomżyńskiej” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne „Petrus” im. Ks. Henryka Bagińskiego przy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach  na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) udziela z budżetu gminy Łapy dofinansowania w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) na realizację tego zadania publicznego.

Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie umowy sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Załączniki