Łapskie Towarzystwo Regionalne laureatem konkursu „Społeczna Inicjatywa Roku ”. Kwesta „Ocalmy od zniszczenia” najlepszą inicjatywą.

wtorek, 08 październik 2019

Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk Stanisława Nilskiego-Łapińskiego zostało laureatem Wojewódzkiego Konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2019. Organizowany corocznie konkurs jest skierowany  do organizacji pozarządowych województwa podlaskiego. Ma na celu promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego.  

Gala konkursu odbyła się w poniedziałek (7 października) w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nagrody konkursowe wręczył wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski, który w swojej laudacji podkreślił znaczenie inicjatyw społecznych dla budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Kapituła konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2019 przyznała tytuły laureata i wyróżnienia w kategoriach: Edukacja i sport, Kultura i dziedzictwo narodowe, Budowanie wspólnoty lokalnej, Polityka społeczna, a także wyróżnienie specjalne za całokształt wieloletniej pracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim.

Łapskie Towarzystwo Regionalne zostało docenione za dbałość o wspólne dziedzictwo kulturowe poprzez renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Łapach. Kwesta „Ocalmy od zniszczenia” wygrała za konsekwencję i wkład w upowszechnianie i  poszanowanie lokalnej historii i jej źródeł. Prezes Łapskiego Towarzystwa Regionalnego Dorota Kondratiuk podkreśliła znaczenie inicjatywy ŁTR w angażowanie dziesiątków ludzi kwestujących i tysięcy ofiarodawców przyczyniających się do powodzenia kwesty.

Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego