Ankieta dla mieszkańców w sprawie zagospodarowania nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury

środa, 09 październik 2019

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej przeznaczenia budowlanych działek gminnych położonych przy ul. Żwirki i Wigury (obok boiska „Orlik”).

Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi na pytanie: „Powstanie czego na gminnych działkach budowlanych przy ulicy Żwirki i Wigury będzie według Państwa lepsze dla rozwoju Gminy Łapy?”:

Odpowiedzi do wyboru:

- Nowoczesne budownictwo mieszkaniowe,

- Tereny rekreacyjne i plac zabaw.

Formularz ankiety znajduje się w najnowszym numerze „Gazety Łapskiej” z dnia 4 października. Należy go wyciąć, zaznaczyć jedną z dwóch zaproponowanych odpowiedzi i dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łapach.

Ankietę można także otrzymać i wypełnić (wyłącznie osobiście) na miejscu w urzędzie.

Głosować można także online. Ankieta dostępna jest na facebooku Miasta i Gminy Łapy.

Termin składania ankiet: 21 października 2019 r.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury o powierzchni 0,7596 ha, leży na terenach przeznaczonych pod  zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Podjęcie czynności związanych ze sprzedażą musi być poprzedzone przyjęciem przez Radę Miejską stosownej uchwały w tej sprawie.

Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Krzysztof Gołaszewski złożył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy. Korzystając z uprawnień wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz ustalił cenę wywoławczą na 2 mln zł.

- Sprzedaż tej nieruchomości jest bardzo ważna dla całego miasta. Nie tylko ze względów finansowych. Musimy wykorzystać fakt otwarcia już wkrótce drogi dwupasmowej do Białegostoku. To są tak naprawdę jedyne tereny w Łapach, na których może powstać budownictwo wielorodzinne (…). Szybko mogą tam powstać bloki, a co za tym idzie mogą zamieszkać nowi mieszkańcy. Ok. 70% przychodów gminy Łapy to wpływy z podatków. Jest szansa, żeby pozyskać nowych mieszkańców. To jedna z wielkich szans rozwojowych naszej gminy – przekonywał  podczas sesji burmistrz Krzysztof Gołaszewski, podkreślając, że Łapy stają się bardzo atrakcyjną lokalizacją do zamieszkania, co warto wykorzystać tak, jak robią to inne gminy położone blisko Białegostoku.

Pan burmistrz zapewnił, że na inwestycję sportowo-rekreacyjną i plac zabaw można przeznaczyć mniejszą działkę położoną obok.

Mimo to radni Rady Miejskiej w Łapach przełożyli na kolejną sesję podjęcie decyzji, co do przyszłości działki gminnej przy ul. Żwirki i Wigury.  

Ankieta ma na celu poznanie zdania mieszkańców dotyczące przyszłości działek gminnych przy ul. Żwirki i Wigury.

- Proszę Mieszkańców o głos w tej sprawie – mówi Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap.