Konkurs na "Najpiękniejszy kotylion niepodległościowy"

piątek, 18 październik 2019

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz dzieci z przedszkoli z terenu gminy Łapy do udziału w konkursie na "Najpiękniejszy kotylion niepodległościowy 2019 r.".

Szkołę lub przedszkole do udziału w konkursie pisemnie zgłasza dyrektor placówki.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kotylionu niepodległościowego zgodnie z następującymi zasadami: rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz. Kolejność ta może być odwrócona tylko, jeśli jest ona podkładką pod godło Polski. Średnica rozety od 5 do 10 cm. Kotylion powinien być zaopatrzony w agrafkę umożliwiającą przypięcie np. do ubrania.

Każda zgłoszona do konkursu szkoła lub przedszkole może przekazać nie więcej niż 6 kotylionów niepodległościowych spośród wszystkich wykonanych przez uczniów do oceny Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Łap.

Wyboru zwycięzców konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łap odrębnym zarządzeniem na podstawie następujących kryteriów oceny: pomysłowość, nowatorstwo, staranność (estetyka) wykonania, prawidłowe wykorzystanie barw i symboli narodowych.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 11 listopada 2019 r. podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Łapach.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu na "Najpiękniejszy kotylion niepodelgłościowy 2019 r.".