Osiedle Barwiki. Kolejne drogi w przebudowie

piątek, 18 październik 2019

Rozpoczęły się prace związane z przebudową dróg na Osiedlu Barwiki. Obecnie wykonywana jest kanalizacja deszczowa oraz prowadzone są roboty ziemne w ulicy Glinianej. W ramach tej inwestycji zostanie także wykonana: ul. Barwikowska, ul. Puchalskiego, ul. Wodzickiego oraz część ul. Piaskowa - od ul. Łąkowej do ul. Barwikowskiej.

Zakres prac obejmuje m.in.: budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej i bitumicznej, jak również oznakowanie ulic.

Wykonawcą prac jest  firma BBGM Gryko Kamila z Sowlan. Zgodnie z umową inwestycja ma się zakończyć pod koniec sierpnia 2020 r. Jej wartość  to ponad 2 mln 542 tys. zł.

Gmina Łapy na przebudowę dróg na Osiedlu Barwiki  otrzymała dofinansowanie  w wysokości ponad 1 mln 619 tys. zł. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2019 r.