Mieszkańcy wybrali – wyniki głosowania w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY ŁAPY 2020

środa, 30 październik 2019

Nowe place zabaw, rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej oraz doposażenie i unowocześnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach….  Do realizacji trafi w sumie 8 pomysłów zadań spośród 34 zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy 2020. Tak zdecydowali mieszkańcy. W głosowaniu oddano łącznie 7183 głosów.

Od 1 do 15 października mieszkańcy Gminy Łapy głosowali na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2020. W naszej Gminie to nowa inicjatywa, a jak widać cieszyła się dużym zainteresowaniem – zostało złożonych 45 propozycji a do etapu głosowania zostały zakwalifikowane 34 pomysły.

W wyniku głosowania do urny zostało wrzuconych 7074 kart a 109 kart przesłano skanem na wskazany adres e-mail. Zarejestrowano łącznie 7183 głosów, w tym w wyniku weryfikacji uznano 5978 głosów za ważne i 1205 głosów za nieważne.

Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego, które są Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 marca 2019 roku, do realizacji na przyszły rok przechodzą zadania z największą ilością głosów aż do wyczerpania całej kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski. Na Budżet Obywatelski Gminy Łapy 2020 zostało przeznaczone 240 000,00 złotych. Łączny szacunkowy koszt projektów rekomendowanych do realizacji głosami mieszkańców wynosi 228 262,00 zł.

Projekty rekomendowane przez mieszkańców do realizacji w 2020 roku:

  1. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w lokalizacji ul. Polna
  2. Poprawa bezpieczeństwa Gminy Łapy poprzez doposażenie i unowocześnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach
  3. „Walka z nudą i grawitacją”- utworzenie kompleksu sportowego na pograniczu Łap Szołajd i Łap Dębowiny poprzez rozbudowę istniejącego skateparku o trampoliny ziemne oraz urządzenia do Street Workout i Parkour
  4. Poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej placu przy szkole Podstawowej w Uhowie
  5. Stworzenie placu zabaw w Łapach Pluśniakach
  6. Plac Street Workout przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w lokalizacji przy ul. Matejki 19
  7. Utwardzenie i poprawa estetyki placu przed świetlicą Wiejską w Łupiance Starej
  8. Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy (Wiejski Dom Kultury w Łapach Szołajdach w Łapach Dębowinie)

 

WYNIKI GŁOSOWANIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAPY NA ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 znajdują się w załączniku.

 

Autorom zwycięskich projektom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim osobom, które zgłosiły swoje pomysły. Dziękujemy także mieszkańcom za tak liczny udział w głosowaniu.