W piątek uroczystość Wszystkich Świętych

czwartek, 31 październik 2019

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to szczególny czas w roku. Intensywniej niż na co dzień zastanawiamy się nad kruchością życia i przemijaniem. Odwiedzamy groby naszych bliskich z kwiatami i zapalamy symboliczne znicze. Wspominamy tych, którzy odeszli i modlimy się za ich dusze. 

Zachowamy w pamięci…

Z tej okazji wspominamy także osoby związane z Łapami, które zmarły w ostatnim czasie. Każda z nich odcisnęła trwały i wyraźny ślad w życiu  naszej gminy, wpisując się na stałe w jej karty historii…

 śp. doktor Barbara Ambrożewicz-Złotkowska

Dnia 28 grudnia 2018 roku w wieku 71 lat zmarła śp. doktor Barbara Ambrożewicz-Złotkowska.

Śp. Barbara Ambrożewicz-Złotkowska urodziła się 15.04.1947 w Choroszczy na Podlasiu. Ponad czterdzieści pięć lat temu po ukończeniu studiów na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku rozpoczęła pracę w naszym mieście w Łapach. Lekarz Barbara Ambrożewicz-Złotkowska była przez całą swoją karierę zawodową związana ze Szpitalem w Łapach od chwili jego otwarcia w nowym budynku przy ulicy Janusza Korczaka do maja 2018 r. Przez wiele lat pracowała jako lekarz ginekolog na oddziale polożniczo-ginekologicznym w szpitalu oraz w Poradni dla Kobiet. Dbała o zdrowie pacjentek, prawidłowy przebieg porodów oraz pomagała w przyjściu na świat nowo narodzonym mieszkańcom Łap i okolicznych miejscowości.

 śp. Marian Łapiński

Dnia 26 marca w wieku 60 lat zmarł śp. Marian Łapiński. Radca prawny. Radny Rady Miasta i Gminy Łapy I kadencji samorządowej (1990-1994) i delegat Sejmiku Województwa Białostockiego. W latach 1982 – 1990 w Urzędzie Miasta i Gminy Łapy pełnił obowiązki Przewodniczącego Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Śp. Marian Łapiński (s. Stanisława i Jadwigi) urodził się 5 września 1958 r. w Łapach. Naukę w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym ukończył w Łapach. Studiował na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Toruniu.

Aplikację radcowską rozpoczął w Białymstoku. Ślubowanie złożył 1 listopada 1986 r. Wcześniej, 22 lutego 1982 r., rozpoczął pracę zawodową w Urzędzie Miasta i Gminy Łapy w Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku, pełniąc obowiązki Przewodniczącego Kolegium.  

W latach 1990-1994 został  radnym Rady Miasta i Gminy I kadencji samorządowej i delegatem na Sejmik Województwa Białostockiego.

Od 1 czerwca 2003 r. dotąd pracował w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach pełniąc obsługę prawną. W latach 2007-2010 prowadził własną kancelarię prawną w Łapach. Dodatkowo w latach 1988-2006 prowadził obsługę prawną w Cukrowni „Łapy” S.A. i w latach 2005-2009 w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. w Łapach.

Był znakomitym prawnikiem z bogatym doświadczeniem zawodowym w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego, spółek i przedsiębiorstw. Był człowiekiem życzliwym, pomocnym ludziom, zawsze otwartym na rozwiązywanie problemów natury prawnej.

śp. Magdalena Piekut, była dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Łapach

Dnia 14 lipca w wieku 42 lat zmarła śp. Magdalena Piekut. Śp. Magdalena Piekut pracowała w Urzędzie Miejskim w Łapach w latach 2008 - 2012. Następnie, do 2016 r. była zatrudniona w Zakładzie Usług Komunalnych, a po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego i po jego przekształceniu, do sierpnia 2018 r. - w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łapach. W latach 2012 - 2015 pełniła obowiązki dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Łapach. Śp. Magdalena Piekut osierociła troje dzieci.

śp. Małgorzata Błoszyńska

Dnia  21 września w wieku 49 lat po ciężkiej chorobie zmarła śp. Małgorzata Błoszyńska (z domu Komar). W latach 1998-2002 radna III kadencji Rady Miejskiej w Łapach. Reprezentowała Gminę Łapy w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi. Pracowała m.in. jako nauczyciel geografii w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Łapach oraz w II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

śp. Eugeniusz Oleksiewicz

Dnia 10 października zmarł śp. Eugeniusz Oleksiewicz. Był zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Łapach od 1 lutego 1996 roku na stanowisku inspektora ds. inwestycji i remontów, później  na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. W styczniu 2009 roku odszedł na emeryturę.

Wcześniej w okresie od 1967 roku do 1978 roku pracował w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, w Urzędzie Gminy oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Łapach na stanowiskach inspektora ds. budownictwa oraz pełnił obowiązki Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej.

śp. Regina Anna Łupińska 

Dnia 14 października w wieku 102 lat zmarła śp. Regina Anna Łupińska. To była najstarsza zameldowana w naszej gminie osoba. Przez większość życia mieszkała przy ul. Płonkowskiej w Łapach. Od ponad dwóch lat była pensjonariuszką „Lawendowego Zaścianka” w Białymstoku. Swoje 102. urodziny obchodziła 17 lutego.