Dzień Patrona - hetmana Stefana Czarnieckiego w ZSM

czwartek, 31 październik 2019

Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach ma patrona, którym od 39 lat jest hetman Stefan Czarniecki. To postać wręcz idealna na orędownika szkoły kształcącej w zawodzie. Wzór patriotyzmu, waleczności, służby i sumienności.  W ciągu minionych 39 lat okazał się on patronem ponadczasowym - zawsze aktualnym. Szkolna społeczność ma wiele sposobności, aby  jego osobę  honorować, upamiętniać, dawać za przykład młodym pokoleniom. Stefan Czarniecki pamiętany jest jako wielki, odważny wódz-  ten, który odparł potop szwedzki, bronił Polski przed najazdami nieprzyjaciół. Nawet w polskim hymnie jest odwołanie do tego walecznego hetmana.   

W Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach tradycja związana z patronem jest wciąż żywa.  28 października br. w szkole po raz kolejny obchodzony był Dzień Patrona. Uczniowie klas pierwszych tradycyjnie już właśnie w tym dniu złożyli uroczyste ślubowanie. Pięknym i jedynym w swoim rodzaju elementem obchodów było wręczenie Buław Hetmańskich osobom najbardziej dla szkoły zasłużonym. Potwierdzeniem otrzymania buławy był  indywidualnie opracowany certyfikat przedstawiający zasługi laureata dla szkoły.

W tym roku Buławy otrzymali: starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski, wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe oraz Mariusz Klewinowski z PHU Eltron - reprezentant firmy współpracującej ze szkołą.

W czasie uroczystości nie zabrakło odśpiewania Hymnu szkoły, który wybrzmiewa zawsze podczas ważniejszych imprez szkolnych. Uczniowie klas pierwszych mogli też popisać się wiedzą o swoim patronie przy okazji wspólnego uzupełniania treści limeryków przedstawianych w formie prezentacji. Jak wiele tego typu szkolnych spotkań impreza ku czci Patrona szkoły prowadzona była dla uczniów przez uczniów -starszych kolegów. I to się w tym roku jak zwykle znakomicie sprawdziło.

Skoro tak ważną  grupą publiczności są uczniowie klas pierwszych, to miło było gościć na tym święcie także dyrektorów szkół, z których się nasi pierwszoklasiści wywodzą. Przybyli: Alicja Skłodowska ze Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej, Bożena Brzozowska ze Szkoły Podstawowej w Poświętnem, Daniel Gołaszewski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach i Mariusz Gołaszewski ze Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej. Jest to niewątpliwie potwierdzenie więzi i dobrej współpracy łapskich szkół, które nie tylko kształcą uczniów na pewnym etapie, lecz także mogą obserwować ich dalsze poczynania i sukcesy. Tak właśnie było w Zespole Szkól Mechanicznych w dniu 28 października 2019 r.  Dyrektorzy szkół podstawowych i jeszcze do minionego roku – gimnazjalnych - spotkali swoich zadowolonych absolwentów w ich nowej szkole.

Obecność gości zaproszonych na ten dzień  do szkoły to dowód nie tylko jej rangi, ale także znaczenia szkoły w lokalnym środowisku. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego w Białymstoku w osobach wicestarosty  Romana Czepe, Kamili Łaguny-Raszkiewicz oraz radnych powiatowych Mariusza Gołaszewskiego i Andrzeja Gąsowskiego. Przybył także Krzysztof Domas - wizytator z Podlaskiego Kuratorium Oświaty. Była dyrekcja  Centrum Kształcenia Praktycznego -  Krzysztof Dobkowski i Jarosław Bajda, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Anna Waszkiewicz  oraz Barbara Bajda - dyrektor Biblioteki Publicznej w Łapach. Nie zabrakło także radnych rady Miejskiej w Łapach: przewodniczącego Sławomira Maciejewskiego i wiceprzewodniczącego Piotra Pułkośnika.

                 Kolejny rok szkolny, kolejny Dzień Patrona- Hetmana Stefana Czarnieckiego. Po prostu – prawdziwa szkolna tradycja.  

Zespół Szkół Mechanicznych