Radni dyskutowali o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030

czwartek, 28 listopad 2019

Na zaproszenie burmistrza Krzysztofa Gołaszewskiego marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki zorganizował w Łapach dodatkowe spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, w którym wzięła udział Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Konsultacje zgodnie z harmonogramem zaplanowano w województwie podlaskim w Augustowie, Hajnówce, Wysokiem Mazowieckiem i w Białymstoku.

Na spotkaniu w Łapach, które odbyło się w środę (27 listopada) podczas komisji Rady Miejskiej w Łapach dyrektor Joanna Sarosiek przedstawiła główne założenia projektu strategii.

Strategia to kluczowy dokument, który określi cele i kierunki rozwoju regionu na najbliższe lata. Będzie również podstawą przy konstruowaniu ważnych dokumentów, m.in. programu regionalnego na lata 2021-2027 czy kontraktu z rządem.

Punktem wyjścia spotkania była prezentacja streszczenia projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030.

Strategia formułuje misję, którą jest „Ambitne Podlaskie”. Misja ma być realizowana poprzez trzy określone cele strategiczne, są to: dynamiczna gospodarka, zasobni mieszkańcy i partnerski region.

Efektem wdrożenia Strategii ma być wzrost PKB i poziomu eksportu, wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstw domowych, dochodów własnych JST, spadek migracji z regionu oraz wzrost poziomu zaufania. Jak podkreśliła dyrektor Sarosiek, założone wskaźniki są bardzo ambitne.

Strategia wyróżnia sześć Obszarów Strategicznej Interwencji, czyli takich, które należy szczególnie wspierać To: miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Hajnówka, Zambrów, Augustów, Łomża, Grajewo, Sokółka i Bielsk Podlaski), obszary zagrożone trwałą marginalizacją (gminy wiejskie i powiązane z nimi małe miasta), subregionalne ośrodki wzrostu (Suwałki, Łomża, Bielsk Podlaski), Białystok i jego obszar funkcjonalny, miasta powiatowe oraz obszary wiejskie, w tym cenne przyrodniczo. W obszarze miast powiatowych, czyli takich które pełnią funkcje ponadlokalne i stanowią zaplecze społeczno-gospodarcze dla społeczności gmin sąsiadujących wskazane zostały również Łapy, które pomimo, iż nie nie są miastem powiatowym, to pełnią podobne funkcje dla mieszkańców okolicznych gmin. 

Uwagi na temat projektu można zgłaszać przez internet.

Link do formularza jest aktywny do 8 stycznia 2020 roku, czyli w czasie, kiedy formalnie będą trwały konsultacje społeczne. Formularz można będzie wypełnić on-line lub też skorzystać z pliku w formacie Word – który po wypełnieniu trzeba będzie przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..