Tydzień Edukacji Globalnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!"

piątek, 29 listopad 2019

W dniach 18 – 23 listopada w naszej szkole po raz kolejny obchodzimy Tydzień Edukacji Globalnej. Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata.

Nasza szkoła od trzech lat  należy do ogólnopolskiej sieci szkół liderów edukacji globalnej i uczestniczy w projekcie „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw zagranicznych RP.                                                                                                                                    

Jest u nas grupa nauczycieli – aktywistów, którzy chętnie angażują się w działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.  W tym roku hasłem przewodnim jest „Pobudka! To ostatni dzwonek dla klimatu! Wszystkie nasze działania skupiały się wokół tego tematu.

Na korytarzach każdego piętra zostały przygotowane gazetki informacyjne, plakaty, które wykorzystano do prowadzenia lekcji.

Zorganizowano akcję sadzenia drzewek wokół szkoły przez uczniów klas młodszych.

Przeprowadzono zajęcia w klasach na podstawie filmów o przyczynach i skutkach zmian klimatu.

Rodzice z klas I – III otrzymali informacje o TEG w szkole oraz listę przykładów, co można zrobić dla klimatu w swoim otoczeniu i wspólnie z dziećmi podjęli zadania, które będą przez miesiąc realizować w swoich domach.

Na kółku biologicznym uczniowie klas 5 i 6 dali drugie życie odpadom, wykonali Ekorzeźby i zorganizowali wystawę pt. „Rady na odpady”.

Dzieci klasy 3a z wychowawczynią byli z wizytą w Urzędzie Miejskim i przeprowadzili rozmowę z burmistrzem Łap Krzysztofem Gołaszewskim o ochronie środowiska. Celem wycieczki było uzyskanie informacji, jak problem klimatyczny jest rozwiązywany w naszej gminie. Pan burmistrz przyjął gości bardzo serdecznie. Z wielką cierpliwością i życzliwością odpowiadał na wszystkie pytania.

Klasy 5b i 6b odbyli wycieczkę do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. W trakcie wizyty uczniowie mieli możliwość poznania kompleksowego procesu oczyszczania ścieków. Dowiedzieli się również, jakich rzeczy nie powinno się pozbywać drogą kanalizacji. Okazało się, że oczyszczanie ścieków nie jest takie łatwe, jak mogłoby się nam wydawać. Proces ten wymaga stosowania bardzo nowoczesnych technologii spełniających wszystkie wymagania środowiskowe.

Na lekcjach plastyki uczniowie klas 6 wykonywali prace plastyczne pt. „Świat za 50 lat”.

Posprzątany został plac, który był wielkim śmietniskiem, w pobliżu nowego ronda przez klasę 4a z wychowawcą. Śmieci zostały posegregowane.

Największe wrażenie zrobił marsz dla klimatu zorganizowany na zakończenie Tygodnia Edukacji Globalnej.  Uczniowie naszej szkoły ruszyli w miasto celem uświadomienia mieszkańcom Łap, że CIĘŻKO SIĘ ODDYCHA, GDY KOMIN DYMEM PRYCHA. Pod opieką nauczycieli działających na rzecz edukacji globalnej (Jolanta Chrustowicz, Bożena Jarczewska, Marzena Wojciechowska), w marszu wziął udział Samorząd Uczniowski oraz przygotowani do akcji uczniowie klas: 3a, 4a, 7b, 8a i 8b. Dzięki pomysłowym transparentom, grzechotkom, tamburynom, a także głośnym okrzykom nawołującym do oszczędzania energii oraz stosowania biopaliw, byli widoczni i słyszalni.

Nie jest to jednorazowe działanie. Przez cały rok będziemy wracać i pracować nad tym niezwykle aktualnym i ważnym tematem.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach