Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka w 2020 r.

poniedziałek, 02 grudzień 2019

Burmistrz Łap na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt.1 lit. f) oraz rozdziału VIII § 11 pkt. 1 ppkt. b) Programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/114/19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020” (Dz. Urzęd. Woj. Podl. z 2019 r. poz.5294) ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Łapy w zakresie organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka  na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.), planowanych do realizacji w 2020 r.

Treść ogłoszenia dostępna: tutaj

Informacji w sprawie konkursu udziela p. Urszula Romualdowska, Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami, Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, p. 203, tel. 85 715 22 51, w. 203, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwaga!

Oferty obowiązkowo należy wypełnić w generatorze ofert serwisu internetowego Witkac.pl  na stronie www.witkac.pl, następnie wydrukować potwierdzenie złożenia oferty” i podpisane przez upoważnione osoby złożyć, w obowiązującym w ogłoszeniu terminie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach.