Stanisław Żochowski laureatem nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek historii”

wtorek, 03 grudzień 2019

Stanisław Żochowski z Łap został uhonorowany nagrodą „Świadek Historii” przyznawaną osobom lub instytucjom zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierającym od lat działania Instytutu Pamięci Narodowej. O przyznanie nagrody wnioskował burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski.

Nagroda zostanie wręczona 10 grudnia w Białymstoku przez prezesa IPN dr. Jarosława Szarka podczas uroczystej gali XI edycji tej nagrody.

Kapituła pod przewodnictwem dr. Jarosława Szarka w tej edycji nagrody uhonorowała oprócz Stanisława Żochowskiego z Łap również: Jana Adamskiego, Andrzeja Janusza Ariana, Józefa Rusaka oraz Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku.


Stanisława Żochowskiego s. Kazimierz, ur. 10.06.1931 r. w Żochach Starych

Był kurierem/łącznikiem w oddziale mjr. Kazimierza Kamieńskiego "Huzara". Nosił pseudonim "Fala". Od 1946 r. członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Nie ujawnił się w czasie amnestii, ukrywał się. Wydany przez kolegę i podczas zatrzymania postrzelony w nogę. Za działalność w antykomunistycznym podziemiu skazany wyrokiem Wojskowego Sadu Rejonowego w Białymstoku na karę 12 lat pozbawienia wolności. Osadzony w 1954 r. m.in. we Wronkach, Barczewie i Sztumie. Stanisław Żochowski karę więzienia odbywał do 1956 r. - skorzystał z amnestii po śmierci Stalina.

Stanisław Żochowski bierze czynny udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych związanych m.in. z obchodami Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych czy uroczystościach np. upamiętniających proces "Huzara" organizowanych w Łapach.

Członek organizacji WiN oraz Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Odznaczony Krzyżem Więźnia Politycznego 1939-1956 oraz Odznaką Weterana Walk o Niepodległość.

Zdjęcie: Stanisław Żochowski podczas obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Łapach (3 marca 2019 r.)

Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-honorowa-swiade/bialystok/83925