Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach z międzynarodowym certyfikatem ekologicznym – „Zielonej Flagi”

czwartek, 05 grudzień 2019

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach otrzymało  międzynarodowy certyfikat ekologiczny – „Zielona Flaga”.

W roku szkolnym 2018/2019 placówka przystąpiła do programu "Szkoły dla ekorozwoju". Prowadziliśmy działania ekologiczne zmierzające do uzyskania Certyfikatu „ZIELONA FLAGA”.

„Zielona Flaga" jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. „Eco-Schools – Szkoły dla Ekorozwoju” jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.
Aby ubiegać się o certyfikat, kierowaliśmy się metodologią 7 KROKÓW:
1.Powołaliśmy lokalny komitet / grupy roboczej.
2.Przeprowadziliśmy audyt ekologiczny (na początku i końcu działań).
3.Opracowaliśmy kodeks ekologiczny.
4. Opracowaliśmy plan działań i jego wykonanie (realizacja).
5. Monitorowaliśmy prowadzone działania.
6. Współpracowaliśmy z partnerami zewnętrznymi (promocja).
7. Nasze działania były zintegrowane z programem nauczania.

Wyróżnienie, jakie otrzymaliśmy otworzyło nam drogę do międzynarodowej Sieci Eco-Schools, zrzeszającej liderów praktycznej edukacji ekologicznej z 58 krajów świata.

Sukces, którego doświadczamy, to zasługa całej społeczności przedszkola, a także naszych sympatyków i instytucji współpracujących z nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poprzez wspólne zaangażowanie, czynny udział w podejmowanych przez nas przedsięwzięciach przyczynili się do naszego zwycięstwa.

Zapraszamy do obejrzenia naszych działań na naszej stronie w https://przedszkole1lapy.superszkolna.pl/cms/48490/certyfikat_ekologiczny_zielonej_flagi)

                                                                                                        Wiesława Wincenciak - koordynator

Mirosława Domaszewska - koordynator