Dyżury aptek


DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00
"Apteki w mieście Łapy poza godzinami otwarcia zapewniają
dostępność leków na telefon w sytuacjach zagrożenia życia i
zdrowia ludzkiego ."
Uchwała Nr XXXVI/285/2013

 Grafik dyżurów aptek w siepniu 2020

1.08.2020

Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7

Tel. 85 688 00 86

2.08.2020

Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C

Tel. 85 715 25 22

3.08.2020

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

4.08.2020

Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54

Tel. 85 688 00 74

5.08.2020

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

6.08.2020

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

7.08.2020

Apteka Salus ul. Kossaka 18

Tel. 85 715 69 35

8.08.2020

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

9.08.2020

Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6

Tel. 85 715 24 30

10.08.2020

Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a

Tel. 85 715 29 35

11.08.2020

Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7

Tel. 85 688 00 86

12.08.2020

Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C

Tel. 85 715 25 22

13.08.2020

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

14.08.2020

Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54

Tel. 85 688 00 74

15.08.2020

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

16.08.2020

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

17.08.2020

Apteka Salus ul. Kossaka 18

Tel. 85 715 69 35

18.08.2020

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

19.08.2020

Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6

Tel. 85 715 24 30

20.08.2020

Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a

Tel. 85 715 29 35

21.08.2020

Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7

Tel. 85 688 00 86

22.08.2020

Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C

Tel. 85 715 25 22

23.08.2020

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

24.08.2020

Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54

Tel. 85 688 00 74

25.08.2020

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

26.08.2020

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

27.08.2020

Apteka Salus ul. Kossaka 18

Tel. 85 715 69 35

28.08.2020

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

29.08.2020

Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6       

Tel. 85 715 24 30

30.08.2020

Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a

Tel. 85 715 29 35

31.08.2020

Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7

Tel. 85 688 00 86