Dyżury aptek

Grafik dyżurów aptek w miesiącu SIERPIEŃ 2019

DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00

"Apteki w mieście Łapy poza godzinami otwarcia zapewniają dostępność leków na telefon w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego ."

Uchwała Nr XXXVI/285/2013

 

1.08.2019

Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54

Tel. 85 688 00 74

2.08.2019

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

3.08.2019

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

4.08.2019

Apteka Salus ul. Kossaka 18

Tel. 85 715 69 35

5.08.2019

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

6.08.2019

Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6

Tel. 85 715 24 30

7.08.2019

Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a

Tel. 85 715 29 35

8.08.2019

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 715 25 22

09.08.2019

Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7

Tel. 85 688 00 86

10.08.2019

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

11.08.2019

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 688 00 74

12.08.2019

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

13.08.2019

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

14.08.2019

Apteka Salus ul. Kossaka 18

Tel. 85 715 69 35

15.08.2019

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

16.08.2019

Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6

Tel. 85 715 24 30

17.08.2019

Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a

Tel. 85 715 29 35

18.08.2019

Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15

Tel. 85 715 25 22

19.08.2019

Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7

Tel. 85 688 00 86

20.08.2019

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

21.08.2019

Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54

Tel. 85 688 00 74

22.08.2019

Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15

Tel. 85 674 50 52

23.08.2019

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

24.08.2019

Apteka Salus ul. Kossaka 18

Tel. 85 715 69 35

25.08.2019

Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54

Tel. 85 674 50 52

26.08.2019

Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6

Tel. 85 715 24 30

27.08.2019

Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a

Tel. 85 715 29 35

28.08.2019

Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15

Tel. 85 715 25 22

29.08.2019

Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7

Tel. 85 688 00 86

30.08.2019

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

31.08.2019

Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54

Tel. 85 688 00 74