Dyżury aptek

 

Grafik dyżurów aptek w miesiącu MAJ 2019

DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00

"Apteki w mieście Łapy poza godzinami otwarcia zapewniają dostępność leków na telefon w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego ."

Uchwała Nr XXXVI/285/2013

 

1.05.2019

Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7

Tel. 85 688 00 86

2.05.2019

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

3.05.2019

Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54

Tel. 85 688 00 74

4.05.2019

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

5.05.2019

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 814 14 24

6.05.2019

Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6

Tel. 85 715 24 30

7.05.2019

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

8.05.2019

Apteka Salus ul. Kossaka 18

Tel. 85 715 69 35

9.05.2019

Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a

Tel. 85 715 29 35

10.05.2019

Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15

Tel. 85 715 25 22

11.05.2019

Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7

Tel. 85 688 00 86

12.05.2019

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

13.05.2019

Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54

Tel. 85 688 00 74

14.05.2019

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

15.05.2019

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 814 14 24

16.05.2019

Apteka Salus ul. Kossaka 18

Tel. 85 715 69 35

17.05.2019

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

18.05.2019

Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6

Tel. 85 715 24 30

19.05.2019

Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a

Tel. 85 715 29 35

20.05.2019

Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15

Tel. 85 715 25 22

21.05.2019

Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7

Tel. 85 688 00 86

22.05.2019

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 688 00 84

23.05.2019

Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54

Tel. 85 688 00 74

24.05.2019

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

25.05.2019

Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28

Tel. 85 814 14 24

26.05.2019

Apteka Salus ul. Kossaka 18

Tel. 85 715 69 35

27.05.2019

Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6

Tel. 85 674 50 52

28.05.2019

Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6

Tel. 85 715 24 30

29.05.2019

Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a

Tel. 85 715 29 35

30.05.2019

Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15

Tel. 85 715 25 22

31.05.2019

Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7

Tel. 85 688 00 86